Przepisy badmintona w telegraficznym skrócie

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą, pełną wersją aktualnych przepisów badmintona zamieszczoną np. w dziale "Przepisy, regulaminy" na stronie PZBad. Zasady opisane poniżej stanowią jedynie bardzo uproszczoną wersję, przeznaczoną dla tych, którzy nie zdążyli na razie poznać całości przepisów.

 1. Boisko. Wymiary boiska są podane na ilustracji. zobacz powiększenieGórny brzeg siatki sięga wysokości 1,55 m po bokach i 1,52 m na środku boiska. Linie wchodzą w skład boiska i danych pól serwisowych.
 2. Losowanie. Zwycięzca losowania przed meczem wybiera serw, odbiór lub stronę boiska. Przeciwnik korzysta z pozostałej możliwości wyboru (np. jeśli zwycięzca losowania wybrał serw, to przeciwnik wybierze stronę).
 3. Punktacja. UWAGA! Pomocne przy nauce zmian serwów w grach podwójnych mogą być dodatkowo wskazówki zawarte w pliku SERWY W DEBLU (format xls).
  Najczęściej gra się mecze do dwóch wygranych setów, do 21 punktów. Na ogół do zwycięstwa w secie potrzeba 21 punktów. Jednak w przypadku osiągnięcia stanu 20:20 grę kontynuje się do zdobycia przewagi 2 punktów przez jedną ze stron. Gdy się to nie udaje żadnej ze stron, decyduje zdobycie 30. punktu.
  Zmiana stron boiska następuje po 1. secie i - jeśli w setach jest 1:1 - po 2. secie i w połowie trzeciego seta (po zdobyciu 11 pkt.). Przed drugim i trzecim setem dozwolona jest przerwa dwuminutowa; po zdobyciu 11. punktu w każdym secie - jednominutowa.
  Punkty zdobywa się z każdej wygranej wymiany. Na początku drugiego i ewentualnego trzeciego seta serw przysługuje zwycięzcy poprzedniego seta.
 4. Serw. Jeśli serwujący zagrywa z prawego pola serwisowego, odbierający musi znajdować się również na swoim prawym polu, z lewego pola serwuje się na lewe, inaczej mówiąc, serwuje się po przekątnej.
  Serwuje się z dołu, tzn. podczas uderzenia lotka powinna być poniżej talii serwującego.
  W trakcie serwu serwujący i odbierający nie mogą odrywać stóp od podłoża.
  Głowica rakiety serwującego musi być skierowana w dół, inaczej mówiąc, nie wolno serwować rakietką trzymaną poziomo, ani z głowicą podniesioną w górę.
  Nietrafienie przez serwującego w lotkę powoduje stratę serwu.
 5. Gra pojedyncza. Zawodnik serwuje z prawego pola serwisowego, jeśli ma zero lub parzystą liczbę punktów i z lewego pola, jeśli zdobył nieparzystą liczbę punktów. Z wyjątkiem pierwszego serwu w 1. secie zawsze serwuje ten, kto zdobył poprzedni punkt.
  Lotka jest odbijana na przemian przez zawodników do chwili dotknięcia boiska lub popełnienia błędu.
 6. Gra podwójna. Zawodnik serwuje z prawego pola serwisowego, jeśli jego strona ma parzystą liczbę punktów (w tym np. zero) i z lewego pola, jeśli zdobyli wraz z partnerem nieparzystą liczbę punktów. W odróżnieniu od starego systemu przysługuje tylko jedna seria serwów.
  Tylko odbierający może odbić zaserwowaną lotkę: jeżeli lotka dotknie lub zostanie uderzona przez jego partnera, strona serwująca zdobywa punkt.
  Partner serwującego i partner odbierającego mogą w chwili wykonywania serwu zajmować dowolne pozycje na boisku (nie przeszkadzające stronie przeciwnej). Po wykonaniu odbioru serwu ustawienie zawodników jest dowolne (tzn. pola serwisowe nie mają znaczenia poza momentem serwu i odbioru) i każdy z zawodników tworzących daną parę może odbić lotkę (zasada analogiczna jak w tenisie ziemnym, w przeciwieństwie do tenisa stołowego).
  Jeśli dana akcja zakończyła się zwycięstwem strony serwującej, zdobywa ona punkt, a serwujący wykonuje kolejny serw z innego pola niż poprzednio. Jeśli akcję wygrała strona odbierająca, serw wykonuje ten zawodnik z tej pary, który ostatnio był "przypisany" do pola serwisowego zgodnego teraz z bezwzględną zasadą: parzyste - prawe, nieparzyste - lewe. Partnerzy zmieniają pola wyłącznie po zdobyciu punktu z własnego serwu.
 7. Najważniejsze błędy powodujące przegranie akcji.
  a) błędy serwu opisane wyżej;
  b) zagranie lotki na aut albo dotknięcie przez nią sufitu itp.;
  c) lotka nie przeszła ponad siatką (natomiast dotknięcie przez lotkę górnego brzegu siatki - jeśli przeszła na boisko przeciwnika - nie jest nigdy błędem, także przy serwie - gra jest kontynuowana;
  d) lotka dotknęła zawodnika lub jego ubioru;
  e) uderzenie lotki nie na swojej stronie boiska (uderzający może jednak podążyć rakietą za lotką ponad siatką podczas uderzenia);
  f) dotknięcie siatki lub słupka, gdy lotka jest w grze (gdy np. już trafiliśmy lotką w pole przeciwnika, możemy dotknąć siatki);
  g) wtargnięcie na boisko przeciwnika (poza sytuacją dopuszczoną w pkt. e) rakietą lub ciałem ponad siatką (pod siatką również jest błędem, jeśli przeszkodziło lub rozpraszało przeciwnika);
  h) przeszkadzanie przez powstrzymywanie przeciwnika od uderzenia lotki, gdy ta przelatuje ponad siatką (praktycznie chodzi o blokowanie rakietką uderzenia przeciwnika dozwolonego w pkt. e);
  i) złapanie i przytrzymanie lotki na rakiecie, a następnie rzucenie podczas uderzenia;
  j) podwójne uderzenie przez jednego zawodnika lub uderzenie jej po kolei przez obu zawodników tworzących parę deblową.
 8. Powtórzenia. W razie niemożności ustalenia czy lotka wyszła na aut zarządza się powtórzenie. Jeżeli serwujący prawidłowo zaserwuje przed przygotowaniem się odbierającego i ten ostatni nie podejmie próby odbioru, także powtarza się grę od ostatniego serwu.
© BadmintonZone.pl | zaloguj