2024-07-03, Kielce
Artefakty na Światowy Dzień Badmintona
Światowa Federacja Badmintona (Badminton World Federation — BWF) już po raz trzeci świętuje ogłoszony przez nią 5 lipca 2022 roku Światowy Dzień Badmintona (World Badminton Day). Poczta Polska też po raz trzeci emituje wydawnictwa honorujące to wydarzenie.

Wydarza się to z mojej inicjatywy, bo wszelkie prace organizacyjne, w tym projekty wydawnictw, wykupienie warunków Poczty, szukanie sponsorów itd., itp., wykonuję ja — wspólnie z projektantem badmintonowych artefaktów p. Adamem Kowalewskim.

Dla porządku i szacunku dla p. Adama informuję P.T. Czytelników i sympatyków, że byłem pomysłodawcą i organizatorem pierwszego polskiego datownika pocztowego o tematyce badmintona w 1980 roku na Polish Open w Warszawie – wydaliśmy także kopertę. Projektował to wówczas art. plastyk Janusz Okrajewski.

Pan Adam pierwszy swój projekt badmintonowy wykonał w 1992 roku – czyli 32 lata temu – i czyni to do dziś!

Ad multos annos panie Adamie!
 

Dziś prezentuję Państwu najnowsze dokonania p. Adama: dwie karty pocztowe, datownik i znaczek personalizowany. Wszystko reprodukowane tutaj. Honorujemy święto oraz jubileusz 90-lecia Światowej Federacji Badmintona (d. IBF), a także śliczną (moim zdaniem) statuetkę „lotka jako kwiat” wykonaną w technice witrażowej.

Statuetkę, wspólnie z dr. Januszem Rudzińskim, przeznaczyliśmy na nagrodę Bene de Badminton Meritus, czyli zasłużonemu dla rozwoju badmintona — dla osób, osobno pań i panów, którzy w naszym kraju w sposób istotny wpłynęli na niebywałą popularność tej gry. Którzy zasłużyli się dla rozwoju kultury, popularności i wdzięku tej najtrudniejszej z gier tzw. rakietowych.

Osobiście uważam badmintona za grę o najwyższym stopniu trudności, choć nauczyć się grać jest najłatwiej na świecie.

Dlaczego przy portalu BadmintonZone.pl? Bowiem jest to przedsięwzięcie, kulturowo i intelektualnie gwarantujące najlepszą wiedzę o tej najpiękniejszej i najelegantszej z gier.

                                                                       Janusz Łojek

                                                                       „w badmintonie” od 1967 roku 

Dysponuję jeszcze niewielką już ilością zamieszczonych powyżej badmintonowych artefaktów, także z lat ubiegłych. Zatem gdyby ktoś był zainteresowany…  tel. 668-481-715.Janusz Łojek

© BadmintonZone.pl | zaloguj