2024-02-12, Józefosław k. Warszawy
Przedostatni Telnap Telecom Cup
Po raz piąty w tym sezonie zostanie rozegrany turniej badmintona Telnap Telecom Cup. Hala LAVO w podstołecznym Józefosławiu będzie gościć uczestników zawodów w niedzielę 18 lutego 2024.

Można zapisywać się do 18 kategorii dostosowanych do stopnia własnego zaawansowania: począwszy od klasy debiutantów po wyczynowców (wybrane kategorie oznaczone nazwą SUPEROPEN są dostępne bez ograniczeń, również dla profesjonalistów).

(Zgłoszenie najpóźniej do czwartku 15 lutego przez powyższy formularz zgłoszeniowy).

Organizatorem zawodów jest Akademia Badmintona Warszawa.

Termin kolejnego (ostatniego) turnieju to 17.03.2024 r. 

REGULAMIN TURNIEJU
Turnieje Akademii Badmintona Warszawa — Jan Rudziński, tel. 881 200 818, 
e-mail: jan.rudzinskiab@gmail.com.
Sponsor: TELNAP TELECOM.
Partnerzy zawodów: Li-Ning Polska, N3net, Zdrowo Pojedzone, BadmintonZone.pl, Spirit of Drini, Future in Design, Business Hero.
2. MIEJSCE I TERMIN
Hala LAVO., Józefosław, ul. Geodetów 23 E.
Zawody przeprowadzone będą w zależności od liczby zgłoszonych osób na 12 kortach.
3. PROGRAM RAMOWY
Czwartki poprzedzające zawody:
16.00 – zamknięcie zapisów,
19.00 – weryfikacja zawodników.
Piątki poprzedzające zawody:
22.00 – losowanie.
Niedziele w dniu zawodów:
8.00 – wspólna rozgrzewka,
8.30–9.00 – oficjalne otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek według planu gier, 12.30–13.30 – dekoracja medalistów porannych rozgrywek + loteria z nagrodami,
18.30–19.00 – dekoracja zwycięzców w pozostałych kategoriach,
ok. 19.30 – zakończenie turnieju.
4. KATEGORIE GIER – standardowe kategorie, ale w zależności od turnieju mogą się różnić:
singel mężczyzn SUPEROPEN,
singel mężczyzn open A (zaawansowani),
singel mężczyzn open B (średnio zaawansowani),
singel mężczyzn open C (początkujący),
singel mężczyzn 40+,
singel mężczyzn 55+,
singel kobiet A (zaawansowane),
singel kobiet B (średnio zaawansowane),
debel mężczyzn SUPEROPEN,
debel mężczyzn open A (zaawansowani),
debel mężczyzn open B (średnio zaawansowani),
debel kobiet SUPEROPEN,
debel kobiet A (zaawansowane)
debel kobiet B (średnio zaawansowane),
gra mieszana – mikst SUPEROPEN,
gra mieszana – mikst A (zaawansowani),
gra mieszana – mikst B (średnio zaawansowani),
gra mieszana – mikst C (początkujący).
Zawodnik może startować maksymalnie w 2 kategoriach w danym turnieju.
Nie można łączyć startu w kategoriach na poziomach SUPEROPEN, A, B i C w tej samej grze, czyli singlu albo deblu czy mikście. W danym turnieju zawodnik nie może np. grać jednocześnie w singlu SUPEROPEN i singlu A ani w mikście SUPEROPEN i zarazem mikście B czy C. Może natomiast grać np. w singlu B i mikście A. Można również łączyć kategorię singiel 40+ z inną kategorią singiel mężczyzn.
W turnieju nie mogą brać udziału osoby startujące w ekstraklasie (Lotto Ekstraliga) w sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024,
z wyjątkiem kategorii SUPEROPEN, w których mogą startować wszyscy bez ograniczeń, jeśli chodzi o poziom gry.
5. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
a. System grupowo-pucharowy uzależniony jest od liczby zgłoszeń w danej kategorii – minimalna liczba zgłoszeń (pojedyncze/para) – 3.
W grupach gramy do 2 wygranych setów do 21 pkt, (30. pkt kończy set), z grup do dalszych gier awansują dwie osoby/pary. Po wyjściu z grup (1. i 2. miejsce) gramy dalej systemem pucharowym.
Zawodnicy z miejsc 1 i 2 grający o zwycięstwo w strefie pucharowej grają nadal swoje mecze do 21 pkt (30. pkt kończy set).
Jeśli liczba zawodników w danej kategorii nie pozwoli na stworzenie 2 lub więcej grup, zawodnicy będą rozgrywać mecze w ramach 1 grupy (mecze systemem „każdy z każdym”). 
b. Nie rozgrywamy meczu o 3. miejsce, na najniższym stopniu podium (przy parzystej liczbie grup) stoją 2 osoby/pary. Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników. We wszystkich kategoriach oznaczonych jako A oraz w SUPEROPEN obowiązują lotki piórowe. W pozostałych kategoriach uczestnicy sami wybierają rodzaj lotki (kolejność wg listy klasyfikacyjnej PZBad). 
c. Zawodnik może grać w 1 lub w 2 kategoriach:
– 1 kategorii gry pojedynczej;
– 2 kategoriach gry pojedynczej, w tym jako druga 40+;
– 1 kategorii gry podwójnej;
– 1 kategorii gry pojedynczej oraz w 1 kategorii gry podwójnej
lub
– 2 kategoriach gier podwójnych.
Uczestnictwo – w kategoriach płci – jest określone w Regulaminie PZBad w sposób następujący:
– w grach podwójnych mikst – gra mieszana (mężczyzna, kobieta);
– debel męski (mężczyzna, mężczyzna);
– debel kobiecy (kobieta, kobieta).
6. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU
a. Zgłoszenie do czwartku poprzedzającego zawody przez formularz zgłoszeniowy.
b. Zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są podać następujące dane: nazwa turnieju, imię i nazwisko, miejscowość/klub, rodzaj gry/gier, numer telefonu/ informacja o obiedzie.
7. WPISOWE
Opłata za udział w jednej kategorii wynosi 70 zł,
w dwóch kategoriach – 130 zł.
Opłaty należy wnosić w dniu turnieju gotówką w sekretariacie zawodów przy stoliku sędziowskim.
Osoby, które wycofają się z zawodów po terminie opublikowania losowania, tj. w piątek poprzedzający zawody, są zobowiązane do przekazania należnego wpisowego na konto nr 69 1140 2004 0000 3102 7919 1262 z adnotacją zawierającą imię i nazwisko oraz kategorię.
8. NAGRODY I DYPLOMY
a. Pierwsza trójka poszczególnych kategorii gier otrzyma medale.
b. Z uwzględnieniem wszystkich uczestników będzie zorganizowana loteria z nagrodami od sponsorów turnieju.
c. Losowanie nagród (rakietki, torby oraz lotki od marki Li-Ning).
d. W przypadku turnieju Telnap Telecom Cup zwycięzca cyklu otrzyma nagrodę w formie wyjazdu na obóz z Akademią Badmintona.
e. W przypadku turnieju Telnap Telecom Cup osoby, które zdobędą 3 złote medale z 6 turniejów, otrzymają nagrodę od sponsorów (trzeba skompletować po jednym złotym medalu koloru zielonego, czerwonego oraz białego).
9. SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU – Joanna Mądry, nr licencji 381.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Turniej odbywa się bez udziału sędziów prowadzących.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
c. Każdy z uczestników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz jest świadomy swojego stanu zdrowia.
d. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do przestrzegania postanowień i przepisów gry.
e. Opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
f. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
i. Turniej przeprowadzany jest zgodnie z zaleceniami sanitarnymi obowiązującymi w dniu jego przeprowadzenia.
j. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
11. SPRAWY TECHNICZNE
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju i sędziego głównego. We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem oraz w sprawach spornych decyduje organizator turnieju i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji turniejów, w tym dokumentowania wyników sportowych i finansów imprezy oraz prowadzenia korespondencji mailowej lub komunikacji telefonicznej. Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału. Uczestnicy zawodów mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wspomniane dane osobowe nie będą przekazywane osobom i innym podmiotom trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, należy skontaktować się z organizatorem zawodów pod nr. tel. 881 200 818 lub adresem mailowym jan.rudzinskiAB@gmail.com. Zgoda na przetwarzanie niezbędnych danych jest warunkiem startu w zawodach.
13. OBIAD
Koszt 32 zł. Wariant mięsny lub wariant wege.

Sponsor: Telnap Telecom. Partnerzy: N3net — Internet Światłowodowy, Li-Ning Polska, Business Hero, Future in Design, BadmintonZone.pl.


Zob. też album zdjęć z poprzedniego turnieju na Facebooku Badzine Poland.

Telnap Telecom Cup — vol. 5. (piąty z cyklu turniejów badmintona Telnap Telecom Cup w sezonie 2023/2024). 18 lutego 2024. Józefosław k. Warszawy. Hala LAVO. Józefosław, ul. Geodetów 23 E. Zob. też stronę turnieju w serwisie PZBad-TournamentSoftware. Facebook organizatora.

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj