2021-04-04
Czy tym razem BWF trafi w punkt (jedenasty)?
W 2018 roku popierany przez władze Światowej Federacji Badmintona (BWF) projekt zmiany systemu liczenia punktów na 5 x 11 (do wygrania trzech setów, do 11 punktów każdy) nie uzyskał na zjeździe organizacji wymaganej większości kwalifikowanej 2/3 głosów za.

Szykuje się jednak drugie podejście do tej nie tylko buchalteryjnej zmiany. BWF zorganizuje swój 82. roczny walny zjazd 22 maja 2021 roku. Będzie to — nawiasem mówiąc — już trzecie tego rodzaju spotkanie, które odbędzie się zdalnie, po zeszłorocznym walnym zjeździe rocznym i niedawnym, styczniowym — nadzwyczajnym.

W porządku obrad znalazło się kilka punktów, w tym zaplanowane wybory do Rady BWF — wyjątkowo przypadające na rok olimpijski z powodu pandemii COVID-19 i przełożenia igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich (Tokio 2020). Przeprowadzone zostanie głosowanie w celu obsadzenia trzech stanowisk w Zarządzie — prezesa BWF (obecny prezes Poul-Erik Høyer ma kandydować na trzecią kadencję), wiceprezesa BWF i wiceprezesa BWF ds. parabadmintona — oraz obsadzenia 20 stanowisk w Radzie BWF. Wybory odbędą się wirtualnie przy użyciu elektronicznych systemów głosowania.

Podczas walnego zjazdu BWF omówione zostaną różne propozycje członków, w szczególności propozycja krajowych związków, Badminton Indonesia i Badminton Maldives, oddelegowanych do tego celu przez Badminton Asia, dotycząca zmiany przepisów badmintona w zakresie systemu punktacji. Rada BWF przyjęła tę propozycję i zostanie ona poddana pod głosowanie przez członków w maju.

Prezes BWF Poul-Erik Høyer powiedział, że z zadowoleniem przyjął oddolną propozycję zmiany: Proponowana zmiana systemu punktacji jest częścią mojej wizji, aby uczynić badminton bardziej ekscytującym i zwiększyć wartość rozrywkową dla interesariuszy i fanów. (...) Ostatni raz, kiedy podjęto ten temat, odbiło się to silnym echem wśród znaczącej części naszych członków i zakończyło się dość wyrównanym wynikiem głosowania. Przyznajemy, że wtedy nie był to właściwy moment, ale cieszę się, że po raz kolejny zostało to podjęte przez członków organizacji. (...) Proponuje się wprowadzenie tego dopiero po igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio w 2020 roku. Jestem więc przekonany, że jest to bardziej sprzyjający czas, aby wprowadzić tę zmianę.

BWF zachęca wszystkich zainteresowanych członków społeczności badmintona: związki krajowe, zawodników, trenerów i menedżerów ekip do przejrzenia materiałów z 2018 roku i konsultacji wewnętrznych w swoich federacjach.

Takie konsultacje już się w niektórych krajach rozpoczęły. Sekretarz generalny Malezyjskiego Związku Badmintona, datuk Kenny Goh, podkreślił, że "na końcu to zawodnicy i trenerzy odczują to najbardziej" i zapowiedział zebranie od nich opinii na ten temat. Poza tym chcielibyśmy również dowiedzieć się, co myślą o tych zmianach inne kraje najbardziej liczące się w badmintonie. I dodał, że nie można śpieszyć się z podjęciem decyzji — kiedy to zrobimy, musi to być świadoma decyzja.

Jednak projektodawcy są pewni, że zmiana będzie opłacalna dla wszystkich (w tym kibiców), a zwłaszcza będzie korzystna dla zdrowia i zasobności portfeli zawodników. Mecze będą krótsze, zmniejszy się ryzyko kontuzji, wydłuży statystycznie kariera badmintonistów. Dzięki lepszej przewidywalności czasu trwania meczów zwiększy się zainteresowanie przekazem telewizyjnym, co ułatwi znajdowanie sponsorów. W pojedynkach będzie więcej punktów przełomowych, budujących napięcie. Ponadto zwolennicy reformy liczą, że wprowadzenie zmiany dopiero po igrzyskach w Tokio uspokoi lęki konserwatystów.

Dodajmy, że od stanu 10:10 gra byłaby kontynuowana do zdobycia przewagi dwóch punktów przez jedną ze stron albo do 15. punktu. Zmiana stron w piątym secie następowałaby po zdobyciu szóstego punktu. Chodzi o zmianę obecnego podstawowego systemu punktacji obowiązującego m.in. w zawodach pod auspicjami BWF. Nie jest to jedyny system punktacji, na przykład polska liga badmintona obecnie gra systemem 3 x 15 (do wygrania dwóch setów do 15 pkt bez możliwości kontynuowania gry "na przewagi").

jr, BWF

© BadmintonZone.pl | zaloguj