2020-10-12, Warszawa
Cenny wkład pań w szkolenie i w promocję sportu kobiet
Na ceremonii w Polskim Komitecie Olimpijskim (Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie) wręczono szereg nagród.
To Komisja Sportu Kobiet PKOl przyznała doroczne nagrody "Trenerka Roku".

Główną laureatką zakończonej właśnie XIX edycji (za 2019 rok) została Malwina Wojtulewicz-Sobierajska (fot. 2., lekka atletyka), otrzymując ten zaszczytny tytuł. Przyznano także kolejne wyróżnienia i nagrody za całokształt pracy oraz za promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych i innych. Na fot. 1. od lewej: Eulalia Rolińska (strzelectwo sportowe, Trenerka Roku 2019 za całokształt), Renata Mauer-Różańska (Komisja Sportu Kobiet PKOl), Hanna Fidusiewicz (2. wyróżnienie w kategorii promocja sportu), Jadwiga Ślawska-Szalewicz (nagroda za promowanie sportu kobiet), Dagmara Gerasimiuk (1. wyróżnienie w kategorii promocja sportu).

Tako oto wśród nagrodzonych znalazła się honorowa prezes Polskiego Związku Badmintona Jadwiga Ślawska-Szalewicz, która otrzymała nagrodę za promowanie sportu kobiet. Laureatka tak została przedstawiona przez portal PKOl:

Jadwiga Ślawska-Szalewicz – to liderka i znawczyni sportu, była pierwszą kobietą w kraju wybraną na stanowisko prezesa związku sportowego. Z powodzeniem organizowała imprezy rangi międzynarodowej i krajowej. W roku 1977 zorganizowała krajowy zjazd badmintona, którego celem było powołanie Polskiego Związku Badmintona. Jest stałą członkinią Komisji Historycznej Badmintona. Od 1986 roku jest członkiem Komisji Rozwoju Europejskiej Unii Badmintona. Autorka książki „Moje podróże z lotką” Wydawnictwa Edipress.

Jadwiga Ślawska-Szalewicz (fot. 3.) podziękowała zaś następująco:

Serdecznie dziękuję za gratulacje, to dla mnie niezwykły dzień i niezwykłe wyróżnienie: nagroda przyznana przez KOBIETY w Sporcie, Liderki Sportu, to dla mnie  wielka sprawa!
Szczególnie gdy 55 lat temu rozpoczęłam pracę zawodową w organizacji kultury fizycznej.

Dziękuję za docenienie tych niezwykłych 55 lat, najpiękniejszych lat ciężkiej pracy pokonywania niezwykłych wyzwań, pokonywania wielu brył, piętrzących się w latach peerelu, układanie życia rodzinnego, opieki nad córką, a także wielu dni nieobecności w domu każdego roku w ciągu tych 55 lat. Tak, to było wiele skał do pokonania. Ale nie takie bryły przed nami były.
 
Jak wiadomo, organizacja kultury fizycznej jest wymagająca, musi być perfekcyjnie zaplanowana, dlatego musiałam planować życie dokładnie, pomagał kalendarz BWF (Badminton World Federation) i BEC Badminton Europe Confederation, które mają stałe daty pewnych wydarzeń planowane na dwa lata z góry. To pozwalało na precyzyjne ustalanie, kiedy i kto co robi w domu i w pracy!
 
Dzisiaj wiem, kiedy odbywają się dwa wielkie wydarzenia: Kongres AGM BWF i Kongres BEC, a także spotkania Komisji Historycznej Badminton Europe, której jestem członkiem od listopada 2019 roku.
 
Sprawiłyście mi Panie ogromną radość, doceniając moje zaangażowanie i pracę na rzecz sportu, na rzecz kobiet, gdyż wiem, ile wyrzeczeń ponosi Kobieta angażująca się w pracę w sporcie.
 
Dziękuję za tę piękną Nagrodę, za statuetkę i miłe słowa pod moim adresem!
 
Serdecznie dziękuję!

Konkurs jest ważnym przedsięwzięciem Komisji Sportu Kobiet działającej od ponad 20 lat przy PKOl. Przewodniczącą Komisji jest olimpijka, wybitna lekkoatletka Grażyna Rabsztyn. Celem konkursu „Trenerka Roku” jest popularyzacja sportu kobiet, wzmocnienie ich pozycji w sporcie oraz promowanie wybitnych indywidualności trenerskich. Oprócz kategorii głównej konkursu „Trenerka Roku” – za osiągnięcia w pracy szkoleniowej za rok poprzedni — wręczane są nagrody w kategorii: „Trener Roku”, dla trenerki bądź trenera za całokształt pracy, oraz nagroda za promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych i innych.

Jadwiga Ślawska-Szalewicz
Pracę w organizacjach sportowych rozpoczęła w Polskim Związku Judo w roku 1965, następnie pracowała w Departamencie Sportu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1965-1977 kierowała sekcją judo AZS AWF w Warszawie.
W 1972 roku ukończyła  Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie z tytułem magistra, specjalizacja trener II klasy w judo.
W roku 1973 została mianowana sekretarzem generalnym Polskiego Związku Szermierczego, a następnie w latach 1977–1991 pełniła funkcję sekretarza generalnego  Polskiego Związku Badmintona.
W roku 1991 została wybrana na prezesa Polskiego Związku Badmintona – była pierwszą kobietą na tym stanowisku. W latach 1992–1997 i 2001–2006, będąc członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, była również wiceprezesem ds. marketingu Polskiej Fundacji Olimpijskiej (1993-1997), a w latach 1995–2002 pełniła funkcję sekretarza Unii Polskich Związku Sportowych.
Od 1986 roku jest członkiem Komisji Rozwoju Europejskiej Unii Badmintona (European Badminton Union – EBU) – następnie od 1997 do 2007 roku piastowała kolejno stanowiska: dyrektora marketingu, dyrektora rozwoju EBU, wreszcie od 2005 roku wiceprezesa Europejskiej Unii Badmintona.
Autorka kilku publikacji szkoleniowych z zakresu badmintona. Autorka książki "Moje podróże z lotką" Wydawnictwo Edipress sp. z o.o.  Warszawa  2017 r.
Za działalność na rzecz sportu została odznaczona  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz najwyższym odznaczeniem Międzynarodowej Federacji Badmintona- Distinguished Service Award.

Fot. © Szymon Sikora (live)

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj