2020-07-15, Białystok
Z archiwów BadmintonZone - zdarzyło się 10 lat temu
CZY PREZESOWI MIROWSKIEMU UDAŁO SIĘ STORPEDOWAĆ ZJAZD NADZWYCZAJNY?

15.07.2010. Internetowa strona klubu Hubal Białystok wraca do sprawy wniosku do Zarządu Polskiego Związku Badmintona o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów.

Sprawę sygnalizowaliśmy w naszym serwisie 3 czerwca — Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZBad i 2 lipca — Nadzwyczajna sytuacja w Polskim Związku Badmintona.

W informacji, która ukazała się w czwartek, czytamy m.in., że w dniu 10 lipca 2010 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PZBad. W projekcie porządku obrad nie uwzględniono wcześniej punktu wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, niemniej jednak temat podjęto. Warto przypomnieć, iż na początku 30 czerwca 2010 r. został złożony zbiorczy wniosek z 46 uchwałami członków zwyczajnych Polskiego Związku Badmintona w oparciu o § 31 jego statutu.

Dalej czytamy, że Prezes Polskiego Związku Badmintona Michał Mirowski [na zdjęciu w środku, pierwszy z prawej prezes Hubala Białystok Lech Szargiej] zareagował na ten wniosek następująco: zaczął wydzwaniać do stowarzyszeń prosząc o wycofanie uchwały oraz zweryfikował, wspólnie z Komisją Rewizyjną, niżej wymienionym klubom jako uchwały nieważne: LUKS Amator Juchnowiec, AZS Kraków, UKS Bursztyn Gdańsk, MKGS Cukrownik Baborów, MKS Garwolin, MUKS2 Kietrz, Opolski OZBad, OTB Lotka Ostrów Wlkp., LKS Technik Głubczyce, UKS Piast Głubczyce, UKS Trójka Głubczyce, MMKS Kędzierzyn Koźle, UKS Lotka Lubiewo, ULKSU-2 Lotka Bytów.

W ten sposób Pan Prezes doprowadził do stanu, iż wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZBad. nie poparło co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, tym samym Zarząd wniosek oddalił.

Następnie witryna Hubala zamieszcza opinię prawną Fundacji Szkoła XXI wieku w Białymstoku, z której wynika, że prezes PZBad dzwoniąc do stowarzyszenia lub klubu z prośbą o wycofanie uchwały wymusza na rozmówcy złamanie prawa, a eliminując wspólnie z Komisją Rewizyjną PZBad. [...] niektóre uchwały stowarzyszeń dopuścili się wkroczenia w nie swoje kompetencje, do których nie mają prawa. Stowarzyszenie figurujące w spisie członków zwyczajnych na dany moment jest nim tak długo, aż odpowiedni organ z tej listy go nie usunie, a niepłacenie składki członkowskiej w danym roku nie powoduje odebrania mu wszystkich praw.

Internetowy serwis klubu Hubal Białystok wzywa do nadsyłania opinii w tej sprawie pod adresem: zs6@um.bialystok.pl.

Dalej strona Hubala donosi, że na wspomnianym posiedzeniu zarządu 10 lipca powołano na wiceprezesów PZBad Dariusza Broja i Krzysztofa Ostrowskiego i zwraca uwagę, że Regulamin Zarządu Polskiego Związku Badmintona określa liczbę wiceprezesów jako dwóch. Tymczasem prezydium składa się już z 5 osób: Prezes Michał Mirowski, Wiceprezesi — Dariusz Czekan, Zdzisława Szałagan, Dariusz Broj i Krzysztof Ostrowski.

Rzeczywiście — jeśli informacja jest prawdziwa — wygląda na to, że złamano regulamin zarządu. Ale może jest coś o czym nie wiemy: na przykład dotychczasowi wiceprezesi, Czekan i Szałagan, ustąpili?

Fot. © Janusz Rudziński (archiwum)

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj