2020-07-13
Z archiwów BadmintonZone - zdarzyło się 10 lat temu
ZGON BYŁEGO PREZESA

13.07.2010. Światowa Federacja Badmintona (Badminton World Federation, BWF) poinformowała o śmierci jej byłego prezesa, Iana Palmera (na fot. 1. z prawej — wręcza nagrodę za wkład organizacyjny w mistrzostwa świata 1991; z lewej Jørgen Brix Steby z duńskiego związku badmintona).


Zmarły 4 lipca 2010 roku w wieku 86 lat Palmer stał na czele Międzynarodowej Federacji Badmintona (International Badminton Federation, IBF; poprzednia nazwa BWF) w latach 1987-90.

Palmer (fot. 2.) położył zasługi m.in. w dziedzinie światowego rankingu zawodników oraz wprowadzenia Nigerii i Afryki Wschodniej na tory rozwoju badmintona.

Jego zainteresowanie tą dyscypliną sportu datuje się od 1939 roku, ale wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że powrócił do badmintona dopiero pod koniec lat 40. Wkrótce zaczął odnosić sukcesy na czele nowozelandzkich klubów, a następnie tamtejszego związku, którego prezesem był w latach 70.

Od 1973 r. wchodził w skład Rady IBF. Po przejściu w stan spoczynku otrzymał dożywotni tytuł honorowego wiceprezesa.

Fot. © Louis Ross, Badminton World Federation (archiwum)

 

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj