2018-09-10
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów - weryfikująco-wyborczy
Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Badmintona zobowiązała zarząd związku do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów celem zweryfikowania składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PZBad z ewentualnością zmian personalnych w obu podmiotach.
Nastąpiło to na posiedzeniu komisji 31 sierpnia 2018 r. w Lubinie (zob. PDF).

Warto o tym wspomnieć, gdyż wystąpiły kontrowersje na ten temat. W naszej informacji z 2 września 2018 (Urodzaj zjazdowy, ale brak delegatów) podaliśmy m.in., że zarząd zwoła nadzwyczajny zjazd weryfikująco-wyborczy. Formalny wniosek złożyła 31.08.2018 wieczorem komisja rewizyjna, co oznacza, że musi to nastąpić nieodwołalnie. (...) Pośrednio z tego wynika, że cała akcja zbierania podpisów pod uchwałą, tak by minimum 1/3 klubów zawnioskowała o nadzwyczajny zjazd wyborczy, nie jest już w tej chwili potrzebna. Zaletą tego "ubiegnięcia" zbierających wspomniane na wstępie uchwały jest to, że otrzymujemy gwarancję odbycia się zjazdu wyborczego wcześniej, niż gdyby to mogło mieć miejsce po zebraniu i weryfikacji wszystkich niezbędnych podpisów. Co raczej wcześniej niż w drugiej połowie września by się nie nastąpiło, a wówczas zjazd mógłby się nawet nie odbyć do końca roku i jako szkodliwy efekt uboczny przepadłaby zarazem szansa na uchwalenie zmian statutu w terminie.

Tymczasem w nadesłanej do redakcji polemice (Nie odwracać uwagi krzykiem) opublikowanej 4 września jej Autor niepokoił się o status przyszłego zjazdu, pisząc m.in.: W jakiej sprawie miałby odbyć się zjazd? Zmiany Statutu PZBad? Przegłosowania votum zaufania dla zarządu, który pochwali się już w grudniu sponsorem? A może będzie to tylko informacja o złożonym wniosku do ministerstwa o dofinansowanie w następnym roku? (...) Dlatego nie zgadzam się z tezą Redakcji o wygaszeniu akcji zbierania uchwał członków zwyczajnych w sprawie zwołania nadzwyczajnego zjazdu. A co w przypadku, jeśli wniosek Komisji Rewizyjnej PZBad dotyczy zwołania zjazdu tylko i wyłącznie dla zatwierdzenia zmian w statucie, bez zmian personalnych we władzach związku?? Dlatego akcja zbierania uchwał powinna być kontynuowana i jak najszybciej zakończona, aby poprzez decyzję najwyższej Władzy Związku spowodować konieczne zmiany. Wątpliwości rozwiałaby na pewno publikacja wniosku Komisji Rewizyjnej, ale czy tak się stanie?

Protokół z posiedzenia komisji był opublikowany w odpowiedniej zakładce na stronie PZBad, więc tych wątpliwości nie powinno być.

Fot. © Janusz Rudziński, BadmintonZone.pl

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj