2018-05-19, Bangkok
Gramy jednak 3x21
Społeczność Światowej Federacji Badmintona (Badminton World Federation — BWF) zdecydowała o odrzuceniu systemu "5x11" i wprowadzeniu stałej wysokości minimalnej serwu.

Badminton będzie nadal rozgrywany w systemie punktacji 3x21 (trzy sety do 21 punktów, z możliwością przedłużenia gry do 30 punktów). Podczas głosowania na dorocznym zgromadzeniu ogólnym BWF w Bangkoku propozycja Rady BWF, aby zmienić system rozgrywek na 5 setów do 11 punktów, nie uzyskała wymaganej większości dwóch trzecich głosów (z 252 oddanych głosów tylko 129 było za zmianą formatu punktacji, podczas gdy 123 delegatów głosowało przeciw wnioskowi). W konsekwencji, powiązane z odrzuconym systemem propozycje ograniczenia coachingu i wprowadzenia limitu czasu zostały wycofane.

Z kolei wniosek Rady dotyczący wprowadzenia stałej maksymalnej wysokości serwu (1,15 m) osiągnął wymaganą większość dwóch trzecich głosów, przy 177 głosach "za" spośród 222 głosujących. Rada otrzymała mandat do dalszego eksperymentowania z wariantami systemu do 10 grudnia tego roku.

Zob. album zdjęć Nie musimy uczyć się liczyć na nowo.

BWF, ap

© BadmintonZone.pl | zaloguj