2018-01-17
Z archiwów BadmintonZone - zdarzyło się 10 lat temu
WBREW ETYCE I ROZSĄDKOWI?

17.01.2008. W ostatni piątek lutego (29.02), mimo sprzeciwu rady Badminton Europe, w Kuala Lumpur odbędzie się nadzwyczajne zebranie członków BWF.
Głównym i jedynym punktem obrad ma być odwołanie dr. Young Joong Kanga, pełniącego obecnie funkcje prezydenta BWF. Wiele osób uważa, że zwołanie tego typu spotkania na piątek jest kontrowersyjnym posunięciem. Jeśli dołożyć do tego wysokie (np. dla działaczy z Europy) koszty dotarcia do Kuala Lumpur, i to tylko z powodu zebrania, można przewidzieć, że prawdopodobnie wielu członków BWF nie zdecyduje się na przyjazd do Malezji, a tym samym Punchowi Gunalanowi (na fot. z prawej; po lewej prezes Polskiego Związku Badmintona Michał Mirowski) łatwiej będzie przeforsować wygodną dla niego decyzję.

Natychmiast zareagowało kierownictwo Badminton Europe, popierające Kanga i krytykujące Gunalana, wysyłając do BWF drugi już list protestacyjny. Na pierwsze  pismo (zob. również: Eskalacja konfliktu w BWF, 26.12.2007) BE dotychczas nie otrzymała odpowiedzi.

Poniżej zamieszczamy list wystosowany przez generalnego sekretarza BE Briana Agerbaka do głównego urzędnika ds. operacyjnych BWF Vishwy Vermy Kumary.

Drogi Vishwa Verma Kumar,
Z wielką frustracją zauważyliśmy, że kwestie poruszone przez nas w liście z 20 grudnia 2007 r. (list w załączniku) zostały kompletnie zignorowane. 
Przyzwoitość nakazuje udzielić odpowiedzi lub wyjaśnienia na oficjalne zapytanie. Tymczasem do dziś trwa milczenie w tej sprawie. Jesteśmy oburzeni tym, że 
zostało zwołane nadzwyczajne zebranie członków BWF. Z kilku powodów.

1. Nadzwyczajne zebranie członków BWF zostało zwołane zaledwie na 10 tygodni przed datą corocznego zebrania naszej organizacji.
2. Nadzwyczajne zebranie członków BWF zaplanowano na piątek rano. To oznacza, że delegaci z Europy będą musieli wylecieć już w środę, tracąc 3 dni pracy. 
Gdyby wspomniane zebranie zaplanowano na niedzielę, delegaci ze Starego Kontynentu wyruszyliby w podróż w sobotę, a powrót zaplanowali już na niedzielę, nie
tracąc żadnego dnia pracy. Ta sama kwestia może dotyczyć delegatów z innych kontynentów.
3. Nadzwyczajne zebranie członków BWF odbędzie w Kuala Lumpur, gdzie w tym samym czasie nie będzie rozgrywany żaden turniej. Jeśli zdecydowano się na 
zwołanie takiego ponadplanowego spotkania, należało zsynchronizować jego datę z międzynarodowym turniejem. Pozwoliłoby to uniknąć dodatkowych kosztów.
4. W piśmie zwołującym nadzwyczajne zebranie członków BWF zastrzeżono, że spotkanie może zostać w ostatniej chwili odwołane — dzień wcześniej zarząd BWF 
spotka się bowiem w celu zapoznania się z raportem dr. Kanga i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Jest to dla nas oburzające! Członkowie BWF mogą bowiem 
ponieść wysokie koszty podróży zupełnie niepotrzebnie.
5. Do tej pory nie otrzymaliśmy raportu z wewnętrznego dochodzenia dotyczącego przeniesienia biura z Londynu do Kuala Lumpur.
Ponadto, Badminton Europe jest zakłopotane negatywnymi sygnałami wysyłanymi przez BWF w świat zaledwie na 6 miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi.
Z tego powodu jeszcze raz protestujemy przeciwko zwołaniu nadzwyczajnego zebrania. Wedle nas stoi to w sprzeczności nie tylko z uznanymi normami etycznymi, 
ale i zasadami dobrego zarządzania.

W imieniu rady Badminton Europe,
Brian Agerbak, sekretarz generalny Badminton Europe


Fot. © BadmintonZone.pl (archiwum)

pola

© BadmintonZone.pl | zaloguj