2022-05-07, Bangkok, internet
W światowym badmintonie dzieje się nieźle
Światowa Federacja Badmintona (BWF) przeprowadziła swój 83. doroczny walny zjazd BWF (AGM) w sobotę 7 maja 2022 r. Było to historyczne, bo pierwsze hybrydowe, walne zebranie, w którym 132 stowarzyszenia członkowskie uczestniczyły osobiście w Bangkoku w Tajlandii (podczas rozpoczynających się oficjalnie 8 maja pucharów Thomasa i Uber — przyp. red.) lub wirtualnie.

Członkowie BWF głosowali nad kilkoma propozycjami mającymi na celu utrzymanie wysokich standardów zarządzania w tej federacji. Prezes BWF Poul-Erik Høyer (fot. 1, z lewej strony) pogratulował społeczności ogromnego zaangażowania w badmintona w ciągu ostatnich kilku lat.

- Decyzje podjęte na WZA i dyskusje podczas 10. Forum Członków pokazują, że społeczność badmintona jest bardzo zaangażowana w osiąganie największych korzyści na rzecz tej dyscypliny sportu. Pokazuje to, że nie poddaliśmy się ani nie ulegliśmy wyzwaniom stawianym przez COVID-19 – powiedział Høyer. - W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeszliśmy długą drogę, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest optymalizacja widoczności sportu i zachowanie źródeł utrzymania społeczności zawodników i zawodniczek oraz nnych uczestników branży wychodzących z pandemii. Chciałbym podziękować wszystkim członkom społeczności badmintona za ich znaczący wkład w tym okresie oraz za ich obecność, uwagę i udział w naszym pierwszym hybrydowym walnym zebraniu - dodał prezes Høyer.

BWF przedstawiła również swoje sprawozdania finansowe, w których podkreślono nadwyżkę budżetową w wysokości 19,71 mln dol. w porównaniu z deficytem budżetowym w wysokości 8,97 mln dol. w 2021 r. Sekretarz generalny BWF Thomas Lund (fot. 1, z prawej strony) powiedział, że pomimo trudnego roku, było kilka znaczących sukcesów, które wpłynęły na wyniki finansowe na koniec roku.

- Z przyjemnością informuję, że BWF powraca do bardziej stabilnej sytuacji finansowej w porównaniu do stanu, w którym byliśmy 12 miesięcy temu. Intensywne generowanie przychodów poprzez duże turnieje wbrew konserwatywnemu budżetowaniu oznaczało, że byliśmy w stanie przywrócić naszą sytuację finansową. Rada BWF nadal monitoruje sytuację COVID-19, aby zapewnić rozważne planowanie finansowe i zbadać możliwości inwestowania w przyszły rozwój gry – powiedział Lund.

Podczas zjazdu członkowie pomyślnie przegłosowali również propozycję Rady, aby uznać Torstena Berga (fot. 2) z Danii i Dato’ Wirę Lima Teong Kiata (fot. 3) z Malezji jako nowych honorowych wiceprezesów BWF. Prezydent Høyer docenił znaczący wkład tej pary na przestrzeni wielu lat: - Zarówno Torsten, jak i Dato' Lim służyli BWF i społeczności badmintona z wielką pasją i odegrali kluczową rolę w nadzorowaniu znacznego rozwoju tego sportu. Dziękuję im za ich niesamowitą pracę i cieszę się, że w ten weekend w Bangkoku mogliśmy ich uhonorować tym wyróżnieniem — powiedział Høyer.

Następny roczny walny zjazd BWF odbędzie się w Suzhou w Chinach w maju 2023 r. w połączeniu z finałami TotalEnergies BWF Sudirman Cup 2023.

BWF ogłosiło również zwycięzców inauguracyjnych Nagród Stowarzyszenia Członków podczas piątkowego Forum Członków. Zgodnie z misją BWF polegającą na przewodzeniu i inspirowaniu wszystkich interesariuszy badmintona, BWF przyznała cztery nowe nagrody mające na celu pokazanie doskonałości i promowanie najlepszych praktyk wśród 198 stowarzyszeń członkowskich.

Prezes Høyer powiedział o koncepcji przyznawania nagród stowarzyszenia: - Dwa lata od początku 2020 roku były niezwykłe, a ich wpływ na nasze członkostwo był ogromny. Było wiele inspirujących historii o wytrwałości, dostosowywaniu praktyki do szybko zmieniającego się świata, a także kilka innowacyjnych przykładów tego, jak członkowie kontynuowali działania w nowy i różny sposób podczas pandemii i po pandemii. Chciałbym pogratulować wszystkim naszym zwycięzcom i nominowanym do Nagrody Stowarzyszenia Członków za ich wybitną pracę.

- Benińska Federacja Badmintona w kategorii "MA Grants Programme"
Wykorzystanie przez Beniński Związek Badmintona funduszy BWF Membership Grant koncentrowało się na wzmocnieniu i rozwoju struktur pięciu stowarzyszeń regionalnych, aby zapewnić silniejsze dostosowanie i pozycjonowanie badmintona w całym kraju.

- Saudyjska Federacja Badmintona (fot. 4) w kategorii "Powszechność"

Strategiczne podejście Saudyjskiego Związku Badmintona do rozwijania możliwości i ścieżek uczestnictwa doprowadziło do znacznych inwestycji w badmintona w skali kraju, wynoszących 9,5 miliona USD. W ramach programu Shuttle Time ponad 76 klubów sportowych włączyło do swoich programów badmintona, dzięki czemu ponad 1000 graczy wzięło udział w Mistrzostwach Arabii Saudyjskiej w 2021 roku.

- Związek Badmintona Zjednoczonych Emiratów Arabskich w kategorii "Dostępność"
Długoletnia współpraca Związku Badmintona ZEA z Olimpiadami Specjalnymi ZEA dała osobom zdeterminowanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich możliwość pozytywnych sportowych doświadczeń społecznych poprzez badmintona. Spowodowało to rozkwit sportu w regionie, a partnerstwo rozszerzyło się jeszcze bardziej w 2021 roku.

- Badminton Australia w kategorii "Promocja"
W 2021 r. Badminton Australia uruchomił nową kampanię promocji własnej marki, której celem jest zjednoczenie i połączenie społeczności badmintona, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości badmintona w całym kraju.

ap, BWF

© BadmintonZone.pl | zaloguj