2021-12-30
Polski wkład w dbałość o badmintonowe dziedzictwo
Polscy miłośnicy badmintona pamiętają, że dwa lata temu w Centrum Olimpijskim można było obejrzeć wystawę Z badmintonem przez wieki. Jej organizatorami byli Jadwiga Ślawska-Szalewicz* i Andrzej Szalewicz**.
Eksponatami były ich prywatne zbiory gromadzone od 45 lat, będące owocem miłości do badmintona skrzyżowanej z pasją kolekcjonerską, a także własne piśmiennictwo dotyczące tej dyscypliny sportu. Bo oboje pisali książki: Andrzej Szalewicz jest autorem takich pozycji jak (wraz z Ryszardem Lachmanem) Badminton (1987), Nauka badmintona w weekend (2001) oraz Historia badmintona w Polsce (2002), a Jadwiga Ślawska-Szalewicz napisała Moje podróże z lotką (2017).

Wystawa trwała kilkanaście dni. W tym czasie dwóch przedstawicieli Światowej Federacji Badmintona (BWF), jej wiceprezes João Matos (Portugalia) oraz były prezes EBU (Europejska Unia Badmintona, obecnie Badminton Europe Confederation) Torsten Berg (Dania), z którym Ślawska-Szalewicz współpracowała od 1986 do 2002 r., przybyli do Warszawy na otwarcie ekspozycji.

Niejako epilogiem owej wystawy, o której pisaliśmy obszernie na BadmintonZone.pl (zob. Spotkanie wszystkich pokoleń badmintonistów oraz Z badmintonem przez wieki), jest włączenie Jadwigi Ślawskiej-Szalewicz do udziału w gronie osób tworzących w łonie BWF ukonstytuowaną niedawno Grupę Roboczą ds. Dziedzictwa (BWF Heritage Working Group). Jak ocenia Ślawska-Szalewicz, zaproszenie jej do tej grupy jest wynikiem docenienia jej pracy i tworzonych razem z mężem zbiorów.

Jak nam wyjaśnia Ślawska-Szalewicz, Heritage Working Group ma na celu zbieranie wszelkich informacji dotyczących aktualnie wydawanych książek, publikacji oraz eksponatów: obrazów i obrazków (badminton i le volant), miedziorytów, reprintów, programów, plakatów, znaczków do klapy, krawatów, publikacji wydawnictw, w tym książek, skryptów szkoleniowych, fotografii, proporczyków, znaczków pocztowych, kart, stempli, kopert ze stemplami pocztowymi first day cover, wydawanych przez narodowe związki badmintona z okazji organizacji wielkich imprez badmintonowych, które związane są z historią i kulturą, zarządzaniem, rozwojem i promocją badmintona na terenie danego państwa oraz w kontekście międzynarodowym. W le volant w Europie arystokracja grała na dworze Ludwika XIV, zaś pierwszy pokaz gry w badmintona odbył się około 1870 r. w Badminton House w Hrabstwie Gloucestershire niedaleko Bristolu, a właścicielem był VIII Książę Beaufort.

Ślawska-Szalewicz zastrzega, że badminton wywodził się zarazem z gier praktykowanych na różnych kontynentach, nie tylko z europejskiego wolanta.

Po założeniu w 1977 r. Polskiego Związku Badmintona (prezesem został właśnie Andrzej Szalewicz, Jadwiga Ślawska – sekretarzem generalnym), przystąpieniu do EBU i IBF (obecnie BWF), ich działalność polegała również na włączeniu się w organizację wielkich imprez międzynarodowych, przy których okazji – jak wspomina Ślawska-Szalewicz – wydawaliśmy proporczyki, znaczki do klap, apaszki, krawaty, a dzięki współpracy z Pocztą Polską – stemple pierwszego dnia. I dodaje: W tym samym czasie, jeżdżąc po świecie, zbieraliśmy eksponaty innych związków badmintona, nie tylko z Europy, oraz byliśmy stałymi gośćmi muzeów, szczególnie tych, w których znajdowały się obrazy badmintonowe.

W ten sposób – wspomina Ślawska-Szalewicz – zaczęłam kolekcjonować obrazki badmintonowe i le volant, książki, które opisywały obrazy takich malarzy, jak J.B Chardin, który namalował dziewczynę z lotką. Chardin był malarzem, który w swoich pracach po raz pierwszy pokazał mieszczan, w tym naszą dziewczynę z lotką.
Także Księcia Augusta Kazimierza Sułkowskiego, obraz namalowany przez A. Manyokiego w 1733 r. na zamówienie Sulkowskich z Leszna. I tak się rozpoczęła moja przygoda, zbieranie obrazków, reprintów, jazda po wielkich turniejach europejskich na kongresy lub w charakterze menedżera ekipy zawsze dawała szansę na udział w wyprzedażach garażowych, targach miejskich, na szukanie kolekcjonerów, wymianę doświadczeń, a także pozyskiwanie informacji. Tak było przez pierwsze czternaście lat mojej pracy jako sekretarza w badmintonie. Kolekcjonowanie było utrudnione, bo obrazy i obrazki były drogie jak na moją kieszeń. 
W 1991 r. zostałam prezesem związku, wyjazdów było więcej i rozrastała się lista znajomych osób, zbierających – jak ja – obrazy, reprinty, książki o tematyce badmintonowej, skrypty szkoleniowe. Wszystko to, co rozwijało badminton, było pożądane. Andrzej pozostał kolekcjonerem znaczków do klap, filatelistyki i wydawnictw związanych z organizowanymi zawodami.

Od 1986 r. do 2007 r. pracowałam we władzach Europejskiej Unii Badmintona na różnych stanowiskach, początkowo w komisji rozwoju, organizując letnie szkoły badmintona na terenie Europy, później jako dyrektor ds. rozwoju, a od 1991 r. – dyrektor marketingu, aż do nominacji na wiceprezesa Europejskiej Unii Badmintona. W badmintonie byłam znana jako działaczka z Polski, osoba kochająca badminton, kolekcjonerka. Po wielu latach, gdy moja misja sportowa została zakończona, w dalszym ciągu zajmowałam się kolekcjonowaniem obrazów, zachęcaniem znanych malarzy do robienia kopii dzieł najbardziej znanych na świecie. W ten sposób powstała kolekcja nie tylko obrazków, obrazów, ale też porcelanowych figurek badmintonowych – niektóre zdobywałam, uczestnicząc w aukcjach międzynarodowych. Znajomość dyscypliny bardzo pomagała. Jesteśmy zapraszani na zawody, a tam mamy kontakty z osobami interesującymi się zbieractwem.

Pomysł zebrania ludzi którzy mają pasję kolekcjonowania i pokazywania światu swoich zbiorów zrodził się już w 1987 r. podczas organizowanych przez Polskę mistrzostw Europy juniorów w Warszawie. Powołaliśmy Badminton Collectors Society.

Po latach – wspomina nadal Ślawska-Szalewicz – gdy wiele osób mocno posiwiało, wiceprezes BWF João Matos stworzył grupę osób zainteresowanych kolekcjonowaniem i opieką eksponatów badmintonowych. Był to zaczątek obecnej grupy, do której zaproszono między innymi Jadwigę Ślawską-Szalewicz.

*Jadwiga Ślawska-Szalewicz – wiceprezes Europejskiej Unii Badmintona (2004-2007), w latach 1991-2005 prezes Polskiego Związku Badmintona (PZBad), wieloletnia członkini zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), prezes honorowa PZBad, wydała m.in. książkę Moje podróże z lotką (2017).
**Andrzej Szalewicz – prezes PKOl (1991-1997), w latach 1977-91 pierwszy prezes PZBad, przewodniczący Klubu Kolekcjonerów PKOl, prezes honorowy PZBad, autor m.in. Historii badmintona w Polsce (2002).

Załączone ilustracje — dzięki uprzejmości Jadwigi Ślawskiej-Szalewicz (archiwum prywatne)

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj