2019-12-01, Warszawa
Krótki sprawozdawczy Zjazd PZBad
W sobotę 30 listopada 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Badmintona (ul. Stawki 40) odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Badmintona.

Ze względu na nieliczną obecność delegatów (przybyło 13 osób), zjazd zwołano w drugim terminie. Potrwał on zaledwie trzy kwadranse, podczas których głównie prowadzący obrady — wiceprezes PZbad Lech Szargiej oraz członkini zarządu PZBad Katarzyna Ziębik — przedstawiali odpowiednio, sprawozdanie finansowe wraz z pozytywną opinią biegłej rewidentki oraz sprawozdanie prac zarządu z okresu 1.09.2018-30.11.2019.  

Sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2018 r. w ogóle nie dyskutowano i nie głosowano jego przyjęcia, ponieważ tego sprawozdania Komisja Rewizyjna nie dostarczyła. 
Sprawozdania finansowe oraz merytoryczne zostały przyjęte przez delegatów jednogłośnie.

Podczas dyskusji padło jedyne pytanie, dotyczące okresu pozostającego do spłaty zaległości PZBad w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (wynoszącej obecnie ok. 1 mln złotych) oraz miesięcznego obciążenia tą spłatą. 

Zarząd poinformował zebranych, że spłacanie będzie trwało jeszcze ok. 6 lat, zaś miesięczna kwota wzrosła z 7 do 9 tys., zaś od nowego roku wyniesie 11 tys. zł miesięcznie. 
Zarząd spłaca również kredyt obrotowy (150 tys. zł), zaciągnięty w poprzedniej kadencji.

fot. © BadmintonZone (live)

ap

© BadmintonZone.pl | zaloguj