2018-08-09
List otwarty, odpowiedź zarządu i zapowiedź zjazdu
Na życzenie naszych Czytelników publikujemy skompilowane przez nas zestawienie wedlug poruszanych tematów dwóch dokumentów: 1. Listu nadesłanego do redakcji BadmintonZone.pl  przez Lecha Szargieja, opublikowanego 9 lipca br., 2. odpowiedzi zarządu Polskiego Związku Badmintona opublikowanej 20 lipca na stronie WWW związku. List prezesa Szargieja przytaczamy w kolorze czarnym. Odpowiedź zarządu PZBad w kolorze niebieskim. Zachowujemy pisownię oryginalną dokumentów.

PZBad ogłosił również termin i miejsce nadzwyczajnego zjazdu delegatów nt. "Sytuacja finansowa Polskiego Związku Badmintona w roku 2018 i dalsze funkcjonowania związku". Zjazd odbędzie się 31 sierpnia o g. 17:00 w Lubinie, Galeria Zamkowa ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9, 59-300 Lubin (program zjazdu na stronie związku).
 

W nawiązaniu do „Listu Otwartego" Pana Lecha Szargieja (członka Zarządu 2009-2011 i Członek Komisji Rewizyjnej 2011-2016, Prezesa Podlaskiego Okręgowego Związku Badmintona, Prezesa UKS Hubal Białystok) z dnia 9.07.2018, który ukazał się na witrynie www.badmintonzone.pl i profilu społecznościowym Facebook, Zarząd Polskiego Związku wyjaśnia co następuje:


Lech Szargiej: CZY DA SIĘ URATOWAĆ POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA?

Z a m i a s t w s t ę p u.
Przyglądając się relacjom Ministerstwo — PZBad, Polski Związek Badmintona utracił zdolność do realizacji zadań publicznych i dlatego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2018 została zmniejszona o 70%. Tegoroczny budżet Związku cofa nas wszystkich o 20 lat wstecz. Co ważne, budżet Związku w 2017 r. był na przyzwoitym i dobrym poziomie (przygotowany przez poprzedni Zarząd), wszystkie zadania były realizowane, funkcjonował ośrodek w Białymstoku i Warszawie, zawodnicy uczestniczyli w turniejach zagranicznych oraz w zawodach mistrzowskich. Natomiast bieżący rok to katastrofa sportowa i finansowa.
Czy na pewno Pan Prezes już podał informację, że praktycznie ośrodek w Warszawie przestaje istnieć, a zawodnicy Kadry Narodowej będą trenować w macierzystych klubach lub zakończą kariery sportowe, a od sierpnia nie będzie już żadnego szkolenia centralnego? Czy jest taki klub w Polsce, który zapewni zawodnikom szkolenie i starty zagraniczne, gdy nie będzie pieniędzy z Ministerstwa? Zapewniam, nikogo na to nie stać!  Mówimy tutaj o dorosłych ludziach, którzy studiują łącząc sport z nauką. Jeśli utracimy wartość sportową i pozwolimy im odejść stracimy szanse na dalsze wspieranie Związku ze środków publicznych. Nie można do tego dopuścić, by potencjał polskiego badmintona został zniszczony przez błędy ludzkie. Mówimy także o młodych, perspektywicznych zawodnikach, którzy także stracą możliwość trenowania wśród najlepszych. Za chwilę badmintona nie będzie w systemie rozgrywek szkolnych i znikniemy całkowicie z mapy sportów naszego kraju. Tego chcemy? Polski Związek Badmintona wiosną tego roku był kontrolowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Po zakończeniu kontroli obejmującej 4 umowy z roku 2017 musi zwrócić ponad 25 000 zł wydanych niezgodnie z przeznaczeniem, czyli niezgodnie z prawem. Jeśli pieniądze publiczne wydawane są niezgodnie z prawem, to osoby odpowiedzialne na pewno poniosą za to konsekwencje przewidziane prawem i dodatkowo konsekwencje na mocy ustawy o finansach publicznych.  Docierają głosy, że Związek poprzez swoje działania utracił zaufanie Ministerstwa, czyli jedynego sponsora Związku. Prawdopodobny jest scenariusz, że w roku 2019 Związek nie dostanie już dotacji z Ministerstwa, albo otrzyma środki tylko na start najlepszych badmintonistów, raczej już nie reprezentacji, w imprezach głównych. Co wtedy?  W mojej ocenie, po roku danej szansy, Zarząd Polskiego Związku Badmintona na czele z Prezesem utracił zdolność kierowania organizacją i nadużył zaufania środowiska doprowadzając do katastrofalnej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Utracił też mandat społeczny.  Musimy temu przeciwdziałać. Trzeba to zmienić doprowadzając do porządku sprawy polskiego badmintona. Należy przywrócić dobre funkcjonowanie Związku, ale czy potrafimy?  Jakiekolwiek zmiany mogą dokonać jedynie DELEGACI WALNEGO ZGROMADZENIA Polskiego Związku Badmintona. To oni wybrali Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną. A do ich zwołania teraz są upoważnieni: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz 1/3 uprawnionych członków zwyczajnych (delegatami są członkowie PZBad. tj. OZBad. mają po 2 delegatów, kluby i organizacje po 1). Wsłuchując się w głosy ludzi badmintona, którym jeszcze się chce, sygnalizuję bardzo ważne zjawiska wymagające reakcji w następujących obszarach: 

S z k o l e n i o w y 
1. Brak profesjonalnego działu szkolenia. Czy ktokolwiek widział lub wie, jakie są programy szkoleniowe najlepszych polskich badmintonistów? Zupełny brak kontaktu trenerów kadry narodowej z macierzystymi klubami generuje też brak spójnych i wiarygodnych informacji na temat ich szkolenia i przyszłości. (Aktualnie starsi zawodnicy wypadają ze szkolenia, a młodsi mają 2 miesiące wakacji?). Brak spójnej polityki szkoleniowej federacji i chaotyczne działania prowadzą do podejmowania zbyt dużo błędnych decyzji. A kto pojedzie na najbliższe Mistrzostwa Świata Elity i Mistrzostwa Europy Juniorów nie mówiąc o mistrzowskich kolejnych imprezach? 


*** PZBad***Ad 1. Dział szkolenia nie zmienił się kadrowo od lat 9, a co więcej został rozbudowany zarówno o wiedzę i pracę społeczną członków Zarządu, współpracę z trenerami KN, jak i konsultacje z Radą Trenerów. Zarząd jest zdziwiony niewiedzą Autora „Listu Otwartego" na temat składów kadr na MŚ Elity i MŚ Europy Juniorów.

2. Nie ma spójnej polityki szkoleniowej, obserwuje się duży regres sportowy wśród zawodników. Brak perspektyw osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz kwalifikacji olimpijskich dzisiaj dla 95 % zawodników szkolonych w ośrodku w Warszawie. Kobiety – brak jakiejkolwiek perspektywy awansu na Igrzyska Olimpijskie. 

***Ad 2. Proces szkolenia jest procesem długotrwałym. Obecnie osiągane przez zawodników KN wyniki są efektem systemu szkolenia z lat poprzednich, a poruszenie tematu reprezentacji kobiet, w kontekście pracy obecnego Zarządu, jest kompletnie nieuzasadnione. Przypominamy, że po raz pierwszy od 6 lat reprezentacja Polski kobiet wzięła udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Kazaniu (luty 2018).

3. W warszawskim ośrodku szkolenia sportowego UKS Hubal Białystok ma teoretycznie następujące osoby: trzech olimpijczyków z Rio de Janeiro, olimpijczyk z Baku, olimpijczyk z Nankin oraz jeszcze kilkunastu innych badmintonistów. Po co, nie pytając macierzystego klubu, te osoby Polski Związek Badmintona do Warszawy ściągnął? 

***Ad 3. Punkt zupełnie nie jest dla nas zrozumiały. Dla dalszej dyskusji prosimy o doprecyzowanie przez Autora zarzutu, który został postawiony w punkcie 3 „Listu Otwartego".


4. A czy kiedykolwiek Związek poinformował macierzysty klub zawodnika, że wypada ON ze szkolenia? A na jakiej podstawie to się dzieje? W takiej sytuacji rezygnacja z części zawodników z uczestnictwa w szkoleniu centralnym ze względów egzystencjonalnych nie ma sensu! A oto przykłady: podczas Mistrzostw Polski Elity w 2017r. Wicemistrzem Polski został, nie trenujący regularnie, były reprezentant Polski. Z kolei podczas rozegranych w lutym 2018r. MP Elity brązowy medal zdobył 37 letni inny były reprezentant, który nie trenuje regularnie. Zatem jakościowo brak wartościowego zaplecza u mężczyzn i kobiet. Dlaczego? 

***Ad 4. Wyniki uzyskane przez zawodników w IMP w 2017 r. nie różnią się znacząco od wyników uzyskanych w roku 2015. Jednym z głównych celów szkoleniowych PZBad obecnie jest odbudowa seniorskiej reprezentacji kraju. Polityka poprzednich Zarządów PZBad opierała się głównie na finansowaniu szkolenia bardzo wąskiej grupy zawodników — w liczbie 4-5 osób, które rzeczywiście osiągnęły największe sukcesy sportowe w historii naszej dyscypliny. Niestety z przyczyn skupienia finansowania na tylko nielicznej grupie, pozostali zawodnicy kadr – w szczególności rokujący następcy (głównie z kategorii wiekowych młodzieżowców i juniorów) nie byli szkoleni z zapewnieniem podobnych standardów. Efektem poprzedniej polityki szkoleniowej jest stan obecny, w którym po zakończeniu kariery przez wąską grupę zawodników dyscyplina nie posiada następców, którzy na chwilę obecną byliby w stanie uzyskiwać tak wysokie wyniki na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania z przedstawicielami MSiT w ostatnim kwartale 2017 r., dotyczącego oceny startów naszych reprezentacji w zawodach mistrzowskich w 2017 r., przedstawiciele Polskiego Związku Badmintona, po krótce, przedstawili koncepcję odbudowy seniorskiej reprezentacji kraju, która spotkała się z aprobatą przedstawicieli MSiT. Obecny trener kadry narodowej wskazał wówczas na istotny czynnik czasu, który jest niezbędny, aby ten proces zakończył się powodzeniem. Warto zauważyć, iż w roku 2017 osiągnęliśmy jako dyscyplina największy sukces 
w swojej historii w sporcie młodzieżowym — juniorzy zdobyli aż 3 medale Mistrzostw Europy 2017 w kategoriach indywidualnych. Były to pierwsze medale na imprezie juniorskiej od ponad dekady. Dwójka z medalistów MEJ 2017 trenuje od drugiego półrocza 2017 w Ośrodku Szkolenia Centralnego w Warszawie i w przeciągu zaledwie 6-7 miesięcy od rozpoczęcia szkolenia w OSC uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Europy Seniorów oraz przebiła się do pierwszej 100 rankingu Światowej Federacji Badmintona. Zawodnicy zdobyli również wiele medali w zawodach zagranicznych z kalendarza Europejskiej Federacji Badmintona.


5. W programie szkolenia na 2018r. w przygotowaniach do startu w ME i MŚ nie zabezpieczono odżywek i suplementów dla zawodników! Podczas Mistrzostw Europy w Hiszpanii – zawodnicy sami ponosili koszty żywienia. Co się dzieje? 

***Ad 5. Związek zapewnił odżywki na rok 2018 w programie szkolenia, zgodnie 
z możliwościami finansowymi, które posiada. Wyżywienie podczas Mistrzostw Europy w Hiszpanii zostało zawodnikom kompleksowo zapewnione, poprzez wypłacenie diet, według listy podpisanej przez zawodników i trenerów.


6. ELITA: Brak progresu sportowego najlepszych zawodników zarówno w grach pojedynczych jak i podwójnych. W ośrodku w Warszawie szkoleni są w większości zawodnicy o niskim rankingu, bez szans na uzyskanie wartościowych wyników w postaci punktowanych lokat czy pozycji medalowych na Mistrzostwach Europy i Świata. Najlepsi badmintoniści aktualnie są poza strefą dającą awans na Igrzyska Olimpijskie. 

***Ad 6. Przyczyny zostały opisane w punkcie 4, kadra juniorów pojechała na MŚ juniorów, kadra seniorów na ME do Kazania. Zgadzamy się z ostatnim zdaniem zawartym w punkcie 6 — odpowiedzi udzieliliśmy w punkcie 4.


7. JUNIORZY: 26 stycznia 2018r. Związek wyłonił w konkursie trenera koordynatora kadr młodzieżowych U-13, U-15, U-17, U-19 ale został on zatrudniony tylko na okres 6 miesięcy. Dlaczego? 

***Ad 7. Obecnie zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie na sport młodzieżowy. Uchwałą nr 124/XII/2018 z dnia 3.04.2018 Zarząd zatwierdził budżet warunkowo i podjął decyzję, na podstawie aktualnych możliwości finansowych.


8. Skandaliczne powołania na MS Juniorów Indonezja 2017r.: nie powołano najlepszego singlisty, a pojechał zawodnik, który w okresie wakacji czyli okresu przygotowawczego nie trenował! Dział szkolenia nie zweryfikował paszportu trenera przewidzianego na wyjazd z reprezentacją (Rafał Kasprów). W rezultacie na lotnisku trener został zatrzymany z powodu braku odpowiedniej ważności paszportu i reprezentacja poleciała pod opieką fizjoterapeuty. Następny trener (Jacek Niedźwiedzki) doleciał do ekipy po 24 godzinach. Poniesiono dodatkowe koszty w wysokości ok. 10 tys. zł. 

***Ad 8. Powołań na zawody mistrzowskie dokonuje trener kadry przy konsultacji 
z Kierownikiem Wyszkolenia i Radą Trenerów, Zarząd zatwierdza skład. Dodatkowymi kosztami operacyjnymi został obciążony pracownik biura, odpowiedzialny za niedopatrzenie. Wartość przedstawionych przez Autora „Listu Otwartego" kosztów jest niezgodna z prawdą.


9. Skandaliczne powołania na Mistrzostw Europy Praga U-17 w 2017r.: do składu reprezentacji powołano zawodnika z rocznika 2004 (argumentowano że jest Mistrzem Polski U-13 i jedzie zbierać doświadczenia). Nie powołano natomiast Mistrza Polski do lat 15, który jest bardziej utytułowanym i perspektywicznym zawodnikiem. 

***Ad 9. Tryb i sposób powoływania został wyjaśniony już w pkt. 8 oraz jest dostępny na stronie PZBad w zakładce https://www.pzbad.eu/images/Przepisy_i_reg/Regulaminy/Kryteria_powolywania_zawodnikow_na_zawody_mistrzowskie_2018.pdf Punkt 9 zawiera również odpowiedź na pkt. 10.


10. Powołania kadrowe łamią regulamin, (jeżeli on jeszcze jest?) zawodnicy z czołówki kraju medaliści MP nie są powołani do KN, w elicie również). Dominują uznaniowe powołania na imprezy główne, a to jest pozamerytoryczna polityka Związku. Komu to służy? 

11. Brak wsparcia dla szkół sportowych (SMS) w Szklarskiej Porębie oraz w Głubczycach.

***Ad.11. Decyzja o niefinansowaniu SMSów w Głubczycach i Szklarskiej Porębie zapadła podczas kadencji poprzedniego Zarządu, mimo dużo większego w tamtych latach dofinansowania z MSiT. Finansowanie OSSM Białystok było również decyzją poprzedniego Zarządu i jest respektowane przez obecny Zarząd. Warto przypomnieć, że poprzedni Zarząd, w momencie, w którym działał już bez umocowania, podpisał umowę na okres 10 lat z Miastem Białystok. Wystąpienie pokontrolne MSiT, dotyczące kontroli działań statutowych za rok 2016, jest dostępne linkiem https://bip.pzbad.pl/upload/8df5379.2017.pdf Obecny Zarząd podjął decyzję o ewentualnej możliwości dofinansowania SMSów uchwałą nr 123/XII/2018 z dnia 27.03.2018.


12. Na dzień 5.07.2018r. brak składu kadry narodowej na II półrocze. 

***Ad 12. Istotnie na dzień 5.07 na stronie Związku nie pojawiły się powołania kadry narodowej, zostały opublikowane kilka dni później. Pojawią się jeszcze pewne korekty wynikające z konsultacji prowadzonej przez trenerów KN z Radą Trenerów.


13. Pomimo obietnic wyborczych nie ma trenera zagranicznego. Pierwotnie, nasi świetni badmintoniści, a obecnie trenerzy P. Wacha i M. Łogosz mieli być jego asystentami. Po roku pracy w charakterze asystentów zostali rekomendowani na trenerów głównych. 

***Ad 13. Poprzez przyjęcie strategii wsparcia ścieżki rozwoju kariery zawodowej byłych zawodników, stawiamy na wiedzę i dajemy szansę krajowym trenerom — wcześniej wybitnym zawodnikom, olimpijczykom, specjalistom w kategoriach gier pojedynczych i podwójnych.


14. Brak rzetelnej informacji dla zawodników i klubów o faktycznej sytuacji Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Warszawie. Brak jakichkolwiek perspektyw na przyszłość – od sierpnia Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Warszawie przestaje istnieć? 

15. Jak utrzymać wynajęcia hali na Ursynowie? (rezygnacja z godzin najmu w sierpniu może być nie do odwrócenia w kolejnych miesiącach). Co zrobić żeby utrzymać szkolenie zawodników w Warszawie do czasu rozstrzygnięcia losów władz PZBad? Od przyszłego tygodnia PZBad nie zapewnia zawodnikom obiadów. Grozi zamkniecie ośrodka! 

***Ad 14. i Ad 15. Zarząd PZBad poczynił korzystne dla Związku ustalenia dotyczące m.in. wynajmu hali na Ursynowie. Zarząd sukcesywnie składa wnioski do MSiT 
w sprawie uzupełnienia finansowania Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Warszawie.


O r g a n i z a c y j n y 
1. Polish Open Elity wypadł z kalendarza Europejskiej Federacji Badmintona pomimo, że w Polsce byli chętni tą imprezę zorganizować. Jest to działanie na szkodę Związku, czy nie jest? 

***Ad 1. Polish Open wypadł z kalendarza w efekcie jednostronnego zerwanie umowy na organizację tej imprezy przez Fundację Narodowy Badminton. Działaniem na szkodę Związku byłaby organizacja imprezy poza planem finansowym/budżetem i narażeniem Związku na zobowiązania. Umowa na przekazanie organizacji Polish Open do Fundacji Polskiego Związku Badmintona (dzisiaj pod nazwą Fundacja Narodowy Badminton) została zawarta przez poprzedni Zarząd, który działał bez umocowania od 6.10.2016 r. do zjazdu kadencyjnego w grudniu tegoż roku. Sytuację i niezgodne ze statutem i przepisami działania tego Zarządu, dokładnie opisuje wystąpienie pokontrolne https://bip.pzbad.pl/upload/8df5379.2017.pdf


2. Gdzie są zapowiadane regulaminy sportowe na drugie półrocze? Brak czytelnych regulaminów pogłębia chaos. Wykluczające się decyzje Związku tylko pogłębiają poczucie dezorientacji. Na tym zamieszaniu tracą zawodnicy, kluby, rodzice. Co z rozgrywkami ekstraklasy badmintona? 

***Ad 2. Związek bazuje na dotychczasowym regulaminie sportowym, obecnie trwają prace nad nowym regulaminem, nad którym pracuje specjalnie powołana komisja. Istotnie regulamin na II półrocze 2018 został opublikowany na stronie po terminie. Rozgrywki ekstraklasy badmintona ruszają – regulamin znajduje się na stronie.


3. Co się dzieje z licencją Związku na umieszczanie wyników turniejów krajowych na stronach touramentowych? 

***Ad 3. Dotychczasowy sposób korzystania z licencji wzbudził wiele zastrzeżeń ze strony holenderskiej. We wcześniejszych latach, za zgodą poprzedniego Zarządu, licencja była wykupiona przez prywatną osobę i udostępniana dalej. Aktualnie Związek prowadzi rozmowy w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty na pełną obsługę tournamentsoftware dla Związku. 
4. Turnieje krajowe są rozgrywane dzięki klubom, rodzicom i środowiskom lokalnym. I za to należy płacić Związkowi haracz? 

***Ad 4. Informujemy, że zgodnie z regulaminem organizacji turniejów przestrzegamy decyzji i ustaleń poprzednich Zarządów.

5. Brak sekretarza generalnego od pół roku. Brak informacji o bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Związku. Głębokie podziały w Zarządzie PZBad. Słaby i skłócony Zarząd. Niestety nie ma żadnych działań ze strony Prezesa i Zarządu aby tę sytuację zmienić. Doszło do sytuacji, że Prezes ucieka z zawodów, aby nie rozmawiać o tym co się dzieje, a inni członkowie Zarządu nie mają sobie nic do zarzucenia! Dlaczego kadry narodowe powoływane są z opóźnieniem, a w kalendarzu imprez jest o ponad 100 zawodów mniej w skali roku. Zawody to możliwość rozwoju zawodników i przede wszystkim klubów, to możliwość pozyskiwania środków samorządowych bez których kluby nie dadzą sobie rady. 

***Ad 5. Polskie związki sportowe nie mają obowiązku zatrudniania sekretarza generalnego. Zarząd PZBad, zgodnie z prawem, informuje członków o sytuacji ekonomicznej na corocznym zjeździe sprawozdawczym. Intensywne prace Zarządu powodują sporadyczne różnice zdań i poglądów, dyskusje, czy analizy tematów. Nie blokują one prac związku, przeciwnie skutkują demokratycznie podejmowanymi uchwałami. Nie znamy przypadku, żeby Prezes „uciekał" z jakichkolwiek zawodów.

6. Zepsute relacje z MSiT. Zerowa aktywność Prezesa Związku w kontaktach z MSiT. Unikanie rozmów ze środowiskiem badmintonowym o konkretach przez Prezesa i udawanie, że nic się nie dzieje jest zakłamywaniem rzeczywistości. Pokłosiem wywiadu Pana Prezesa Związku Marka Zawadki dla www.igrzyska24.pl: Polacy, nic się nie stało! Do czego to ma doprowadzić? 

***Ad 6. Efektem rozmów ze środowiskiem badmintonowym jest powołanie Komisji Regulaminowej i kończenie prac nad regulaminem, przywrócenie relacji z Radą Trenerów i Kolegium Sędziów. O efektach może świadczyć fakt, że wszystkie zawody międzynarodowe na rok 2019 już zostały powierzone.


7. Problemy organizatorów turniejów z sędziami: np. samowolne zmiany zapisów w komunikacie turnieju bez żadnych konsultacji z organizatorem. Sędziowie nie zgadzają się na stroje dla sędziów przygotowane przez organizatora wymyślając różne preteksty. Jak nie będzie badmintonistów, to dla kogo są potrzebni sędziowie? 

***Ad 7. Imprezy PZBad rozgrywane są zgodnie z regulaminem imprez sportowych, aktualnie trwają prace komisji nad nowym regulaminem sportowym, który mamy nadzieje poprawi wszelkie niedogodności związane z tym tematem.


8. Bezsensownie, bez jakichkolwiek reguł i standardów, ustawiony jest kalendarz rozgrywek. Brak też kroków do merytorycznego jednoczenia środowiska badmintonowego w tym zakresie. 

***Ad 8. W 2017 r. podjęliśmy uchwałę o dostosowaniu kategorii wiekowych do przepisów BWF, a co za tym idzie wprowadzeniu innego system rozgrywek (styczeń/grudzień), w związku z tym pojawił się problem przeorientowania kalendarza. Kalendarz rozgrywek został skonsultowany z Radą Trenerów.


9. Bardzo słabo funkcjonująca strona internetowa Związku. 

***Ad 9. Strona internetowa to wizytówka Związku, trzeba jednak zrozumieć, że jak z każdym innym programem, strona www to tak naprawdę kilka czy kilkanaście programów współdziałających ze sobą, za którą kryją się programiści, którzy te programy złączyli w funkcjonalną całość. Problem polega na tym, że administratorzy i programiści strony odchodząc od współpracy ze Związkiem, nieważne czy z przyczyn osobistych czy politycznych, nie pozostawili po sobie dokumentacji, którą możnaby przekazać kolejnemu administratorowi, tak aby mógł on prawidłowo i zgodnie z regułami sztuki kontynuować pracę swojego poprzednika. Efekt tego możemy więc zaobserwować teraz w praktyce, w postaci zbioru podstron nie mających ze sobą wiele wspólnego poza głównym szablonem graficznym. Niestety nie są to warunki pozwalające w sposób prawidłowy rozwijać naszą stronę. Dzięki podjęciu przez Zarząd decyzji o wytypowaniu osoby odpowiedzialnej za sprawy IT, i w efekcie nawiązaniu współpracy z zewnętrzną firmą IT, niezwiązaną i niezamieszaną w żadne układy, staramy się wyprostować zaistniałą sytuację. Z drugiej strony niedawno wprowadzone ustawodawstwo związane z ochroną danych osobowych tzw. RODO, nakłada na nas obowiązek dostosowania strony do tych przepisów. Jednocześnie, dzięki podpowiedzi firmy IT, podjęliśmy współpracę z firmą Microsoft i pozyskaliśmy w postaci grantu część najnowszych technologii, dzięki czemu już niedługo wszystkie nasze strony internetowe, jak strona związku czy BIP, chronione będą w czasie dostępu do treści certyfikatami szyfrującymi SSL. Po całkowitym przełączeniu na nowe środowisko zostaną także zabezpieczone i uaktualnione do najnowszych wersji skrypty odpowiedzialne za wyświetlanie strony. Nie zmieni to jednak formy graficznej naszej strony, którą widzi końcowy użytkownik. Skromny budżet, jakim dysponuje Związek, nie pozwala na zatrudnienie profesjonalnej agencji graficznej, która stworzyłaby nowy i atrakcyjny szablon strony. Mimo wszystko, cały czas staramy się poprawiać jej wygląd i wprowadzać stopniowo modyfikacje mające na celu ulepszenie jej funkcjonalności. Poza stroną internetową przebudowany zostanie także system pocztowy dając w przyszłości możliwość, aby każdy członek PZBad (klub, okręg) mógł liczyć na profesjonalną pocztę w domenie Związku.K o n t r o l a 
W dniach 23.04-25.05.2018 r. w Polskim Związku Badmintona w Warszawie była kontrola ministerialna. Tematem kontroli było wydatkowanie środków z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie 4 umów z: 15.02.2017r. (1,9 mln — elita), 13.03.2017r. (79.168,00 — niepełnosprawni), 9.06.2017r. (350.384,93 — szkolenie młodzieżowe) i także 9.06.2017r. (349.615,07 — szkolenie grupowe). W protokole czytamy o zwrocie niewłaściwie wydanych pieniędzy (25.542,69) w ciągu 15 dni od daty doręczenia protokołu oraz o wielu nieprawidłowościach (prawie połowa z 18 stron protokołu, to nieprawidłowości). Jakie są z tego wnioski? 

***Kontrola W decyzji pokontrolnej MSiT znajdują się zalecenia, do których Polski Związek Badmintona niezwłocznie się dostosuje i usunie wszelkie uchybienia. Zarząd Polskiego Związku wystosował również do MSiT pismo wyjaśniające swoje stanowisko w sprawie i pozostaje w oczekiwaniu na odpowiedź.
F i n a n s o w y 
1. 30 czerwca 2018 r. byłem gościem Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie. Przez kilka godzin delektowałem się profesjonalizmem, a po Zjeździe dowiedziałem się, że nastąpiła "śmierć Polskiego Związku Badmintona". Jak to jest możliwe, że jedni potrafią, a drudzy tylko "mówią, że potrafią"? PZN ma budżet na rok 2018 na niebotycznym dla nas poziomie, z tego 39% stanowią środki własne, a PZBad ma łączny budżet w wysokości 1,2 mln. 

***Ad 1. Porównywanie związków sportowych o różnym potencjale marketingowym, medialnym i promocyjnym, które mają zupełnie inne osiągnięcia sportowe, jest nierzetelne i w większości obszarów niemożliwe.

2. W ostatnim czasie dofinansowanie MSiT z 3,5 mln spadło do 1,2 mln, a składane wnioski w MSiT są odrzucane ze względu na błędy. Czym zatem zajmują się władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna) Związku? 

***Ad 2. Istotnie potwierdzamy, że niektóre wnioski składane przez PZBad w tym roku są odrzucane lub oceniane negatywnie. Informujemy, że wnioski przygotowywane są przez tych samych pracowników, którzy przygotowywali wnioski również dla poprzedniego Zarządu i były oceniane pozytywnie. Łączne dotacje z budżetu MSiT i FRKF, przekazywane na PZBad i POZB wynosiły odpowiednio: 2016 r. — 3621000; 2017 r. — 2839000; obecnie do lipca 2018 r. — 1378000. Nie znamy przyczyny takiego spadku dofinansowania.

3. Pomimo obietnic wyborczych Pana Prezesa, niestety, brak sponsora generalnego Związku. Kto zatem przywróci dzisiaj finansowane PZBad? 

***Ad 3. Pozyskanie Sponsora Generalnego jest powiązane z wartością promocyjną dyscypliny, która w ocenie potencjalnych sponsorów nie jest wystarczająca. Dlatego też Związek podjął decyzję o podniesieniu jakości rozgrywek Pucharu Polski oraz Grand Prix Polski Open. Niestety najbardziej marketingowe imprezy zostały w roku 2016, przekazane przez poprzedni Zarząd do Fundacji Polskiego Związku Badmintona (obecnie Fundacji Narodowy Badminton) w związku z czym, Polski Związek Badmintona został pozbawiony najbardziej znaczących działań marketingowych. Patrz protokół kontroli statutowej za rok 2016

4. W roku 2018 kadrowicze na turnieje zagraniczne jeżdżą sami za swoje lub klubu pieniądze. Podobna jest sytuacja z akcjami szkoleniowymi. Wycofano dopłaty za mieszkania dla zawodników w roku 2018. Czy to są jeszcze reprezentanci Polski? 

***Ad 4. Decyzje dotyczące finansowania zadań szkoleniowych są oparte o coroczny budżet. Jak zostało wyjaśnione w punkcie nr 2, w obecnym roku budżet jest mniejszy, stąd konieczność redukowania kosztów. Zgodnie z wytycznymi MSiT, wynikającymi również z protokołów kontroli, związek zobligowany jest do przekierowania akcentów finansowych na szkolenia stacjonarne i zgrupowania, a ograniczenie wydatkowania wyjazdów zagranicznych i obsługi socjalnej zawodników np. grających w ligach zawodowych.

5. Po otrzymaniu środków z MSiT (mniejszych o 70 % w stosunku do roku poprzedniego) brak jakichkolwiek działań restrukturyzacyjno – oszczędnościowych w biurze Związku. Pracy jest znacznie mniej, a stan osobowy nie uległ zmianie. 

***Ad 5. Jak już zostało wyjaśnione w punkcie 5 (organizacyjne) jednym z głównym działań restrukturyzacyjnych jest podjęcie decyzji o niezatrudnianiu sekretarza generalnego Związku. Dodatkowo pracownicy i Zarząd zostali zobligowani do realizacji dodatkowych działań wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. wspomniana zmiana regulaminu sportowego i roczników, do zmian organizacyjnych i IT, wynikających z wdrażania ustawy RODO, Kodeksu Dobrego Zarządzania i Ustawy o Sporcie. W ocenie Zarządu pracy jest dużo więcej, a stan osobowy biura jest zmniejszony. Dlatego dużo obowiązków biorą na siebie członkowie Zarządu, którzy wykonują te prace nieodpłatnie i społecznie.

6. Związek nie daje żadnych gwarancji należytego wykorzystania środków publicznych w przyszłości, gdyż jest bardzo słabo zorganizowany! 

***Ad 6. W półtorarocznym okresie działania tego Zarządu podlegał on dwukrotnej kontroli MSiT, która w żadnym punkcie nie wykazała złamania dyscypliny finansów publicznych czy też braku gwarancji właściwego wykorzystania środków. Po raz pierwszy od kilkunastu lat Zarząd doprowadził do ugody z ZUSem i reguluje sprawy związane z zaległościami poprzednich Zarządów, w tym spłata kredytu czy zaległych zobowiązań pracowniczych. Zarzut słabej organizacji związku jest krzywdzący, ponieważ trwają prace nad poprawą organizacji pracy związku, w porównaniu z poprzednimi latami. Zarząd podjął uchwałę nr 138/XII/2018 w sprawie podjęcia działań w celu wdrożenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych rekomendowanego przez MSiT, i sukcesywnie wdraża kodeks we wszystkie sfery działania związku.

7. Sędziowie główni prowadzący ekstraklasę w sezonie 2017/2018 do tej pory nie otrzymali wynagrodzenia pomimo zawartych umów, nie otrzymali PIT-ów. Kto ewentualnie będzie sędziował ligę w sezonie 2018/2019? 

***Ad 7. Problem zostanie wyjaśniony na krajowej kursokonferencji sędziów, która odbędzie się z końcem sierpnia.


I na koniec apel do całego środowiska badmintonowego. Nie patrzcie tylko na dzień dzisiejszy. Pomyślcie, gdzie wasi dzisiejsi młodzi zawodnicy będą mogli dążyć do mistrzostwa. Jakie cele im pokażecie za kilka lat. Dzisiaj mają po 13-15 lat. Jaka czeka ich przyszłość? Do jakiego „mistrzostwa” dążyć, pod czyim okiem i kierownictwem? Dzisiaj jest to Mój (czytaj Hubala) problem (w większości), ale jutro…Nie stójcie z boku. Weźmy sprawy w swoje ręce. 

Dobrze zorganizowany Związek ma: szanowanego Prezesa, reprezentatywny Zarząd, wścibską i przewidującą Komisję Rewizyjną, mądrych Doradców, rozumnych Sędziów i twórczych Trenerów. Czy na to nas stać? 

PZBad zamieścił również listę działań podjętych i zrealizowanych przez obecny Zarząd:


1. „Lista 100". Została przygotowana obszerna lista zadań, zwana „listą 100", która zawiera szczegółowe tematy do zrobienia lub poprawy we wszystkich obszarach dotyczących związku. Przez biuro, sędziów, szkolenie, statut, strategię, umowy, regulaminy, sprawy IT, zakresy obowiązków, ochronę danych osobowych i wiele innych. Lista zawiera harmonogram MSiT porządkujący wdrażanie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla PZS przygotowany przez MSiT. (Maja Muszyńska, Dorota Gawrońska-Popa)
2. Budżet Stworzenie szczegółowego planu budżetu PZBad, z analitycznym rozbiciem na źródła finansowania i szczegółowe pozycje kosztów. (Maja Muszyńska, Dorota Gawrońska-Popa)
3. Opracowywanie wniosków dotacyjnych, projektów, udział w konkursach w ramach programów dofinansowania. (Biuro, Zarząd)
4. Podpisanie ugody z ZUS. (Marek Zawadka, Zarząd)
5. SRKS Prace w zakresie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) — opracowanie projektu systemów licencyjnych i opisywaniu kwalifikacji trenerów i instruktorów sportu. (Maja Muszyńska, Adam Bieleniewicz)
6. Szkolenia MSiT Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Akademię Zarządzania Sportem, w ramach projektu Instytutu Sportu i MSiT. (Maja Muszyńska, Dorota Gawrońska-Popa)
7. Aktualizacja planu operacyjnego szkolenia. (Maja Muszyńska, Dział szkolenia)
8. Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Badmintona. (Zarząd, Biuro)
9. RODO Prace nad dostosowaniem ochrony danych osobowych w PZBad do wymagań RODO. (Dorota Gawrońska-Popa, Kancelaria Prawna)
10. Opracowywanie wniosków dotacyjnych, projektów, udział w konkursach w ramach programów dofinansowania. (Biuro, Zarząd)
11. Zmiana roczników i dostosowanie do formatu BWF. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
12. Zmiana systemu grania z jesień/wiosna na kalendarzowy. (Zarząd, Rada Trenerów)
13. Aktualizacja Regulaminu Powoływania Zawodników Kadry Narodowej. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
14. Aktualizacja Kryteriów powoływania zawodników do reprezentacji na imprezy mistrzowskie. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
15. Aktualizacja norm na klasy sportowe. (Biuro, Zarząd, Rada Trenerów)
16. Odnowienie formuły rozgrywek ligowych. (Komisja ds. ligi pod przewodnictwem Marek Zawadka)
17. Kalendarz Układanie kalendarzy zawodów na rok 2017/2018/2019. (Marek Zawadka)
18. Wdrożenie rozgrywek Pucharu Polski. (Zarząd)
19. Wdrożenie systemu rozgrywek w kategorii elity. (Zarząd)
20. Pozyskanie kolejnych imprez międzynarodowych. (Marek Zawadka)
21. Regulowanie zaległych zobowiązań finansowych względem osób fizycznych i instytucji, wynikających z zaniedbań poprzedniego Zarządu. (Zarząd)
22. IT Uporządkowanie i archiwizacja kont pocztowych, uruchomienie usługi sponsorowanej Office 365 oraz Microsoft Azure z grantem 5000$ rocznie, w ramach której została stworzona maszyna wirtualna na potrzeby świadczenia usług hostingowych stron związku, a w konsekwencji redukcja kosztów hostingu, porządkowanie serwera i komputerów w biurze, przywrócenie domeny AD oraz backupu z przyznanego grantu 5000$, przeniesienie strony głównej do Microsoft Azure. Systematyczne prace nad widokiem i poprawą funkcjonalności strony. (Dorota Gawrońska-Popa, Firma Informatyczna)
23. STATUT Prace nad projektem statutu PZBad, który będzie odpowiadał znowelizowanej ustawie o sporcie, Kodeksowi Dobrego Zarządzania i wszelkim "nowinkom" pozwalającym sprawnie funkcjonować i procedować. (Zarząd, Kancelaria Prawna).

Autorstwo cytowanych dokumentów: Lech Szargiej i PZBad.

Fot. © Janusz Rudziński, BadmintonZone.pl (archiwum)

ap

© BadmintonZone.pl | zaloguj