2018-05-28, Dżakarta
Z archiwów BadmintonZone - zdarzyło się 10 lat temu
ABDYKACJA GUNALANA

28.05.2008. W czasie trwania Pucharu Thomasa i Pucharu Uber (11-18 maja 2008, Dżakarta) w Indonezji odbyło się coroczne, walne zgromadzenie BWF.
Zazwyczaj tego typu spotkania przebiegały w tle ważnych zawodów badmintonowych, tym razem było jednak zupełnie inaczej. Zgromadzenie odbyło się bowiem w atmosferze skandalu, wiele okoliczności do dziś nie zostało wyjaśnionych, a dwie naczelne badmintonowe instytucje — Badminton World Federation oraz Badminton Europe — choć mija już drugi tydzień od momentu zakończenia feralnego spotkania — nie wydały oficjalnego stanowiska w tej sprawie. W Indonezji działo się zaś bardzo wiele: odwołano wiceprezydenta BWF, kilka innych osób zrezygnowało z pełnienia swoich funkcji, a całemu zamieszaniu ma się przyjrzeć sportowy trybunał arbitrażowy w Lozannie.

Głównym wydarzeniem zebrania generalnego BWF było odwołanie wiceprezydenta Puncha Gunalana (na fot. z prawej; z lewej ówczesny prezes PZBad Michał Mirowski). Wskutek zgłoszenia przez Mongolski Związek Badmintona tymczasowego wotum nieufności wobec Puncha Gunalana, na życzenie sportowego trybunału arbitrażowego w Lozannie podjęto decyzję o przegłosowaniu tego wniosku. Wcześniej propozycja ta została odrzucona przez zarząd BWF. Za przyjęciem wotum nieufności wypowiedziały się w tajnym głosowaniu 142 osoby, podczas gdy przeciw — 38 osób. Wotum nieufności przegłosowane 17 maja na walnym zgromadzeniu miało charakter tymczasowy i ma zostać rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni przez sportowy trybunał arbitrażowy w Lozannie. Postanowiono także, że wobec Gunalana zastosowane zostaną również sankcje finansowe. Zarzuca mu się bowiem, że to właśnie on jest odpowiedzialny za niewypłacenie do tej pory nagród pieniężnych uczestnikom wszystkich ośmiu turniejów superserii. Dowiedziono także, że kwota 100 tys. dol. zastawu, którą powinien zapewnić organizator każdego z turniejów superserii, nie została zabezpieczona, wobec czego prawdopodobnie nie będzie można wypłacić wspomnianych powyżej nagród pieniężnych. Okazało się również, że sponsorzy niedoszłego finału prestiżowej superserii z zapowiadaną pulą nagród 500 tys. dol. wycofali się głównie ze względu na chaotyczne postępowanie BWF. Podczas głosowania nad wotum nieufności Gunalana nie było już w Dżakarcie — Malezyjczyk dzień wcześniej w pośpiechu opuścił Indonezję, obawiając się — wedle duńskich mediów — aresztowania. Na dzień przed odlotem, podczas 12-godzinnego posiedzenia zarządu BWF, Gunalan zrezygnował dobrowolnie z pełnienia funkcji szefa operacyjnego BWF.

Podczas zebrania generalnego BWF, oprócz Gunalana, zabrakło również dwóch innych prominentnych członków tej organizacji odpowiedzialnych za wstępne odrzucenie wniosku Mongolskiego Związku Badmintonowego — Eraja Wijesinghe (Sri Lanka) oraz Robina Bryanta (Australia), pełniących odpowiednio funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komitetu administracyjnego BWF. Obydwaj urzędnicy byli przesłuchiwani rankiem, przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia, przez indonezyjską policję, prawdopodobnie w związku z wymianą e-maili, w której sugerowali pozostałym członkom BWF sabotaż posiedzenia. Zaraz po przesłuchaniu Eraja Wijesinghe oraz Robin Bryant pod eskortą funkcjonariuszy udali się na lotnisko.

Niespodziewanie z pełnienia swojej funkcji zrezygnowała również blisko związana z Punchem Gunalanem Karen Koh, pełniąca dotychczas funkcję szefa operacyjnego kontynentalnej organizacji Badminton Asia.

Szkoda, że niemal przez dwa tygodnie BWF nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia. Zainteresowane sytuacją osoby mogły szukać zdawkowych informacji w zagranicznych mediach, do których szczątkowe informacje docierały od uczestników zebrania. Dopiero w dziś, 28 maja, BWF poinformowała oficjalnie, że Punch Gunalan dobrowolnie, jeszcze przed wydaniem opinii sportowego trybunału arbitrażowego w Lozannie, zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezydenta, co miało  nastąpić ze skutkiem natychmiastowym. Swoje przemyślenia związane z długoletnią karierą w BWF były wiceprzewodniczący zawarł w datowanym na 28 maja liście rezygnacyjnym rozesłanym za pośrednictwem e-maila do poszczególnych członków organizacji.

Członkowie BWF wyrazili nadzieję, że dzięki temu posunięciu zarządzanie badmintonem w gorącym okresie przedolimpijskim odbywać się będzie w większym spokoju. Zebranie generalne BWF i decyzje, które następnie zapadły, zostały podsumowane przez prezydenta BWF, dr. Kang Young Joonga, jako właściwe, respektujące dobro sportu, który wszyscy kochamy, i szanujące wolę członków BWF. Decyzja o odwołaniu Puncha pokazała, czego oczekują członkowie BWF. Nie mam nic więcej do dodania. Jest mi jednak przykro, ponieważ straciłem przyjaciela. Ze względu na zbliżające się IO rada i kierownictwo BWF zamierzają skupić się na prezentowaniu badmintona jako dynamicznej dyscypliny o dużym potencjale, którą uprawia 200 milionów ludzi na całym świecie.
Sytuację podczas posiedzenia generalnego podsumował Dieter Kespohl, dyrektor ds. sportu w Niemieckim Związku Badmintona: Na początku wszystko przebiegało chaotycznie. Wiele rzeczy pozostaje niejasnych. Zastanawiające było to, że nagle niektóre kraje miały znacznie więcej głosów niż przed rokiem. Przykładowo, Sri Lanka podwoiła liczbę swoich głosów. Tymczasem, aby coś takiego nastąpiło, badmintonowy związek ze Sri Lanki musiałby zwiększyć szeregi swoich członków o kilka tysięcy! Odwołanie Gunalana znacznie oczyściło atmosferę. Wydaje mi się, że nowa sytuacja jest znacznie bardziej klarowna, a dzięki powołaniu w grudniu nowego sekretarza generalnego — pani Stuart Borrie z Nowej Zelandii — biuro BWF będzie coraz lepiej funkcjonowało.

Sama Stuart Borrie komentowała odwołanie Puncha Gunalana w podobnym tonie: Przeprowadzono głosowanie i zapadła decyzja. Gunalan jest znaczącą osobą w sporcie, jednak członkowie BWF wyrazili swoje zdanie i należy je uszanować. I dalej: Odczuwało się presję w BWF i administracji. Mam nadzieję, że uda nam się z tego wyjść. Jest szansa na dobrą przyszłość dla badmintona, w sierpniu mamy IO i musimy się teraz na tym skupić. Nie wierzę, że możemy się nie znaleźć wśród dyscyplin olimpijskich po 2012. Musimy się jednak zjednoczyć i skupić na zawodnikach i rozwoju dyscypliny.
Członkowie Mongolskiego Związku Badmintona uzasadniali zaś w wywiadach prasowych wniosek o wotum nieufności wobec Gunalana: Gunalan całkowicie nie był zainteresowany dobrem BWF, lecz zdobyciem władzy przez uzyskanie pozycji prezydenta. Używał zarządu do afiszowania swojej osobistej niechęci wobec prezydenta Kanga, co zostało dobitnie wyrażone w e-mailu skierowanym do członków BWF.

Cóż, odkąd biuro BWF przeniosło się w 2004 roku do Malezji, co wedle niektórych nastąpiło na skutek zręcznej manipulacji Puncha Gunalana, straciło na profesjonalności i wiarygodności. Sam Gunalan piął się po szczeblach kariery w BWF, a wcześniej w IBF, od przeszło 20 lat. Najgłośniejsze kontrowersje w łonie kierownictwa BWF zaczęły pojawiać się przeszło rok temu, zapoczątkowała je dymisja Ganga Rao, co miało być rzekomo skutkiem jego konfliktu z Punchem Gunalanem. Atmosferę intryg podgrzała również konferencja dr. Kang Young Joonga w sierpniu 2007, gdy uskarżał się na to, że Punch Gunalan uzurpuje sobie prawo do roli prezydenta BWF i podkopuje jego pozycję. Sam Gunalan próbował zwołać na miesiąc przed zebraniem generalnym BWF nadzwyczajne posiedzenie, na którym planował przegłosowanie skrócenia kadencji dr. Kanga.

KRÓTKA KRONIKA WYPADKÓW
16 maja 2008 — zgłoszenie do zarządu BWF wniosku o głosowanie nad wyrażeniem wotum nieufności wobec wiceprezydenta Puncha Gunalana — wniosek zostaje odrzucony
16 maja 2008 — zgłoszenie do sportowego trybunału arbitrażowego w Lozannie wniosku o głosowanie nad wyrażeniem wotum nieufności wobec wiceprezydenta Puncha Gunalana — trybunał zaleca przegłosowanie wniosku na zebraniu generalnym BWF
16 maja 2008 — podczas posiedzenia zarządu Puch Gunalan zrzeka się funkcji szefa operacyjnego BWF i opuszcza Indonezję
17 maja 2008 — głosowanie nad wnioskiem o tymczasowe wotum nieufności wobec Puncha Gunalana podczas zebrania generalnego BWF — wniosek zostaje przyjęty
28 maja 2008 — rezygnacja Puncha Gunalana z pełnienia funkcji wiceprezydenta BWF

Fot. © BadmintonZone.pl (archiwum)

pola

© BadmintonZone.pl | zaloguj