2017-05-30, Warszawa
Podróże z lotką na pikniku
Jadwiga Ślawska-Szalewicz (prezes Polskiego Związku Badmintona w latach 1991-2005, b. wiceprezes Europejskiej Unii Badmintona, honorowy prezes PZBad) zaprasza na prapremierę swojej książki "Moje podróże z lotką" na Pikniku Olimpijskim na Kępie Potockiej w Warszawie w sobotę 3 czerwca (godz. 12-16 — stoisko oczywiście w sektorze badmintona).

Książka mówi m.in. o działalności sportowej w specyficznych czasach PRL-u. Dodajmy, że w tamtym okresie autorka książki była sekretarzem generalnym Polskiego Związku Szermierczego, a następnie — od 1977 roku — założonego wówczas (w tym roku obchodzimy okrągły jubileusz związku) Polskiego Związku Badmintona. Opowieść dochodzi do początku 2005 roku, kiedy Jadwiga Ślawska-Szalewicz (fot.) zakończyła prezesowanie w PZBad.
Czytelnicy znajdą jednak jeszcze posłowie odnoszące się do okresu następnych 11 lat.

Jadwiga Ślawska-Szalewicz opublikowała w ubiegłych latach w serwisie BadmintonZone.pl wiele artykułów (zob. np. Indywidualne Mistrzostwa Polski).

Zob. też zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 19. Piknik Olimpijski 3 czerwca 2017 roku (z mapką wydarzenia).

Fot. © Agnieszka Bohdanowicz

jr

© BadmintonZone.pl | zaloguj